Ziyaretçi

Selam ziyaretçi, Rina Roleplay forumuna hoş geldin. Rina Roleplay, Grand Theft Auto: San Andreasın multiplayer istemcisi "SAMP"ın, Türkiyedeki en büyük sunucusudur ve en büyük roleplay platformudur. Eğer Rina Roleplay forum üyeliğin varsa lütfen Giriş Yap veya üyeliğin yoksa hemen Kayıt Ol.

LSSD El Kitabı - Los Santos Sheriff Departmanı El Kitabı - LSSD Manuel - LSSD El Kitapçığı - LSSD Temel Bilgiler

LOS SANTOS COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
DEPARTMENT MANUAL

BÖLÜM 1
POLİTİKA


GENEL HÜKÜMLER

10. DEPARTMAN EL KİTABI: Los Santos County Sheriff’s Department el kitabı Temmuz 2020 yılında yenilenmek için revizyona girmiştir, eski bilgilerin silinip yenilerinin eklenmesi ve yeni katılacak olan şerifler için el kitabı sade ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiştir. Departmanın tüm şerifleri burada yer alan kural düzenlemelerine uymalıdır. Bunu okuyorsan şunu unutma; kitabı ezberlemek için değil, anlamak için oku.

11.MİSYON: Los Santos Şerif Departmanının misyonu, hizmet ettiğimiz insanların yaşamlarını ve mallarını korumak, suç sıklığını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak için çeşitli topluluklarla çalışırken kamu güvenliğini artırmaktır. Görevimiz, kamuoyunun güvenini sağlamak için en yüksek etik standartlara ulaşırken, bunu onur ve dürüstlükle yapmaktır.

12.MOTTO:  “A Tradition of Service” sloganı, Los Santos Şerif Departmanının temel amacını belirtir. Departman, yargı yetkisi altındaki tüm kişilerin cezai saldırılara maruz kalmama, mallarının güvende olması ve huzur içinde yaşama haklarını korur. Departman, Los Santos’un kasaba halkına kolluk görevlerini profesyonel bir şekilde yerine getirerek hizmet eder ve bütün kasablardan sorumludur.

13.TEMEL DEĞERLER: Los Santos Şerif Departmanının temel değerleri, toplumlarımıza hizmet, yasalara uyum, yönetime bağlılık, söylediğimiz ve yaptığımız her şeyde dürüstlük, sürekli geliştirme yoluyla insanlara saygı ve kalitedir.

14. HEDEFLER: Los Santos Şerif Departmanının hedefleri, suçun önlenmesi, suçun caydırılması, insan hayatına saygı, suçluların tutuklanması, mülkün geri kazanımı ve iadesi, trafik akışı, kamu hizmeti ve afet müdahalesidir.

ÇALIŞAN DAVRANIŞI

20.DAVRANIŞ STANDARDI: Kolluk güçleri etik kuralları, Los Santos Şerif Departmanı memurları için genel bir davranış standardı olarak kabul edilmiştir.

“Bir kolluk görevlisi olarak temel görevim insanlığa hizmet etmek - yaşamları ve mülkiyeti korumak, masumları aldatmacadan korumak, zayıfları baskıya ya da sindirmeye karşı ve barışçıl şekilde şiddet ya da düzensizlikten korumaktır. Herkesin anayasal haklarına özgürlük, eşitlik ve adalete saygı göstermektir.

Özel hayatımı herkes için örnek olarak problemsiz tutacağım, kendime ve departmanıma zarar vermeyeceğim; tehlike, hor görme veya alay karşısında cesur ve sakin olacağım, kendime hakim olacağım ve başkalarının refahına sürekli olarak dikkat edeceğim. Hem kişisel hem de resmi hayatımda düşüncelere, eyalet yasalarına ve departmanın yönetmeliklerine uymakta örnek olacağım. Gördüğüm veya duyduğum, gizli veya resmi bir şekilde bana emanet edilen her şey, görevimin yerine getirilmesinde açıklama gerekmedikçe gizli tutulacaktır.

Kararlığımı etkilememesi için sakince hareket edecek veya kişisel duyguların, önyargıların, siyasi inançların, isteklerin, düşmanlıkların veya arkadaşlıkların önüme geçmesine izin vermeyeceğim. Suçtan ödün vermeden ve suçluların acımasızca kovuşturulmasıyla yasadışı ve uygun bir şekilde, korku veya iyilik, kötülük veya niyet olmadan, asla gereksiz güç veya şiddet uygulamayacağım ve bunu asla gönül borcu olarak kabul etmeyeceğim.

Ofisimin rozetini kamu inancının bir sembolü olarak ve şerif hizmetinin etik kurallarına sadık olduğum sürece sürdürülmesi gereken bir kamu görevi olarak kabul ediyorum. Bu hedeflere ideallere ulaşmak için sürekli çaba göstereceğim, kendimi Tanrı’dan önce seçtiğim mesleğe adamış olacağım… kolluk kuvvetleri.”

21.HATALI DAVRANIŞLARIN RAPORLANMASI: Bir çalışanın görevi kötüye kullanma durumlarını bildirme ve önleme yükümlülüğü, Los Santos Şerif Departmanı’na üye olduğunda başlar. Şerifler, barış memuru statüsü nedeniyle ihlallerin bildirilmesi ve önlenmesi konusunda daha büyük bir sorumluluğa sahiptir. Deneyim, rütbe veya yetki, doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmede faktör değildir ve uygun önlem almamak için bir mazeret sağlamaz. Her ne kadar denetim otoriteleri suistimal iddialarını soruşturmakla yükümlü olsalar da, departmanın tüm çalışanları suistimali önlemekten ve rapor etmekten sorumludur.

22.SARHOŞLUK VERİCİ MADDELERİN KULLANIMI: Bir departmanın çalışanının sarhoş edici madde kullanımı davranışları olduğunda, çalışan adına saygınlık ve verimsizlik seviyesinde hemen bir azalma söz konusudur. Buna ek olarak, kolluk görevlisi olmak bir çalışanın zihinsel olarak uyanık ve fiziksel olarak duyarlı olmasını gerektirir. Resmi bir görevin yerine getirilmesi gerekmedikçe, bir çalışan için görevdeyken toksik maddelerin kullanılması yasaktır. Departman personeli herhangi bir şekilde toksik madde tüketmeyecektir.

23.SİGARA TÜKETİMİ: Departman çalışanları, şehre ait araçlar da dahil olmak üzere kapalı bir iş yerinde herhangi bir tütün ürünü içmemelidir. Üniformalı şerifler tütün ürünlerini içmeyecek ve kamuoyu önünde çalışırken görevlerini yerine getirmeleri gerekmedikçe(gizli görev gibi) boru(pipe), sigara veya tütün içmeyeceklerdir. Departmanın resmi faaliyetlerini yürüten şerifler, bir vatandaşla veya bir konut veya iş yerinde temas halindeyken tütün ürünleri içmemelidir.

24.MESAİ DIŞI DAVRANIŞ: Departman çalışanları hem işte hem de iş dışında aynı davranış standartlarını sürdürmelidir. Çalışanlar, istihdam durumuna bakılmaksızın departmanı temsil eder. Çalışanlar görev dışındayken yalnızca ateşli silah, kelepçe, polis kimlik kartı veya polis rozeti taşıyabilirler.

Çalışanlar, kesinlikle gerekli olmadıkça görev dışındayken icra eylemi (gözaltı, tutuklama) yapmayacaktır. Mesai dışındaki çalışanlar, ateş etme veya sıcak takip gibi yüksek riskli durumlara girmemelidir; çalışanlar böyle bir duruma şahit olurlarsa müdahale etmek yerine 911 ile irtibata geçecektir. Görev dışındayken bu tür olaylarla uğraşan çalışanlar, müdahalelerin güvenlik, kamu güvenliği ve departmanın yararına olup olmadığını belirlemek için titiz bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Görevdeyken bir suçun mağduru olan çalışanlar, kişisel bir soruşturma, tutuklama yapma yada departman araçlarını kendi lehine kullanma gibi durumlarda bulunmamalıdır, çünkü bu departman kuralları ile açık bir çatışmadır. Bunun yerine, çalışanlar suçu bildirmek için ilgili dedektif bölümüne başvurmalı ve nasıl devam edecekleri konusunda tavsiye almak için derhal amirine başvurmalıdır. Resmi bir şerif soruşturmasının açılması durumunda, memur ve bu durumda PR (şikayetçi) ve/veya bir mağdur olarak değerlendirilecektir.

Çalışanlar, gerekmedikçe kimlik kartlarını veya şerif rozetlerini her zaman gizli tutmalıdır.

25.DEPARTMAN ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER:

Çalışanlar arasındaki bağ, çalışan ve kuruluş için sağlıklı ve başarılı, üretken ve tatmin edici bir meslek için gerekli bileşendir. Bununla birlikte, kamu güveni, çalışanların mesleki sorumluluklar ve diğer çalışanlarla kişisel ilişkiler arasında bir fikir ayrılığından bile kaçınmasını gerektirir. Genel olarak, böyle bir fikir ayrılığı için en büyük potansiyel bir sosyal hizmet ilişkisinden veya iş dışı çıkarlarından kaynaklanır.

Aynı emir komuta zincirinde gerçek veya potansiyel bir fikir ayrılığından kaçınmak, rütbeye veya maaşa bağlı olarak üstler ve astlar için özellikle iyidir. Bir astın üzerinde bir amirine verilen yetki, polis şefi tarafından bu amire verilen ciddi bir sorumluluktur. Bu güven, amiri şerifin bir uzantısı haline getirir ve amir tarafından alınan herhangi bir kararın tamamen tarafsız, kusursuz bir şekilde doğru olmasını ve hepsinden önemlisi herhangi bir kişisel kayırmacılığın bulunmamasını gerektirir. Eğer bir amir ast ile kişisel veya ticari ilişkiye girerse, amir tarafından astla ilgili olarak kararların nedeni şüpheli olabilir ve ilgili kişilerin bütünlüğünü tehlikeye atabilir. Bu, çalışma ortamının bozulmasına, üretimin azalmasına ve moralin düşmesine neden olabilir.

Tüm çalışanlar, mesleki sorumluluklar ve diğer çalışanlarla ilişkiler arasında gerçek veya belirgin bir fikir ayrılığı oluşturan durumlardan kaçınmalıdır.

Her iki çalışan da tüm ilişkileri içişleri grubuna rapor eder. Çalışanlar arasında olan bir ilişkide, bir çalışanın mesleki sorumluluklarının yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir kişisel ilişki departman için ciddi bir sorundur. Departman, uygun bir çalışma ortamını sürdürmek için bu tür fikir ayrılıklarını ortadan kaldırmak için disiplin de dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

FAALİYETLER

30.HİZMET İSTEKLERİ: Departman için her servis çağrısını cevaplamak her zaman mümkün değildir; bu nedenle departman mümkün olan en üst düzeyde verimli hizmet sağlamak için mevcut kaynakları düzenlemelidir. Çağrı atama önceliği birkaç faktöre bağlıdır ve bir saha görevlisi bir çağrıya yönelip yönelmeyeceğine karar verebilir. Böyle bir durum, olayın yaşam ve mülkiyet için aciliyete ve riske dayanmalıdır.

31.ÖN ARAŞTIRMALAR: Üniformalı bir şerif tarafından yapılan ön soruşturmanın kapsamı çok sınırlı olabilir veya suçun tüm soruşturmasını oluşturabilir. Belirli bir suçta, ön soruşturmanın kapsamı soruşturma politikasıyla ve her durumda bir şerifin iş yüküyle sınırlı olabilir. Diğer sorumlulukları uyarınca, bir memur raporun işlenmesinden kaynaklanan gecikme soruşturmayı tehlikeye düşürmeyene kadar bir ön soruşturma devam etmelidir. Üniformalı şerifler, şüpheliyi gözaltına almanın makul bir şansı olduğunda, ön soruşturma raporu için ek bilgi gerektiğinde veya başka zorlayıcı durumlar olduğunda sınırlı bir takip soruşturması yapabilir.

32.SAHA DENETİMİ:

Saha denetimi departmanın kıdemli görevlileri ile başlar ve daha az deneyimli memurların eğitim ve denetiminin ana görevi ile devam eder. Bir saha çavuşu, tam zamanlı denetimin ilk seviyesidir ve üzerinde kontrol sahibi olduğu kişileri yönlendirmek, eğitmek, yönlendirmek ve motive etmek onun birincil sorumluluğudur. Normalde bir alan çavuşunun komuta veya gözetim kapasitesi dışında kolluk kuvvetleri operasyonlarına girmesi beklenmez.

Bir şerif durumunda departman kaynaklarının komuta edilmesi, saha amirinin veya atanan kıdemli memurun sorumluluğundadır. Böyle bir kişi operasyonu yönetme yetkisine sahiptir ve sonucundan sorumludur. Üst düzey komutanlar öneride bulunabilir; ancak, astı doğru şekilde serbest bırakmadıkça operasyonu aktif olarak yönlendiremeyebilir. Mevcut soruşturma şerifi olay yerinden sorumludur.

Departman politikasının yerleşik bir eylem şekli dikte etmediği herhangi bir soruşturma / durum nihayetinde bir Field Staff talimatlarına göre ele alınacaktır.34.GÜÇ KULLANIMI: Bu politika, personelin yalnızca aşağıdakiler için objektif olarak makul olan gücü kullanabilmesini içerir:

Kendini savunma.
Diğer insanları savunma.
Tutuklama veya gözaltı yapma.
Kaçış önleme.
Direncin üstesinden gelme.

Kolluk kuvvetleri aşağıdakiler için ölümcül güç kullanmaya yetkilidir:
Kendilerini veya başkalarını, ölüm veya ciddi kişisel yaralanma tehdidi olduğuna makul şekilde koruma.
Şüphelinin eylemlerinin insanları ölüm veya ciddi bedensel yaralanma tehlikesine soktuğu bir durumda.
Gözaltının gecikmesi durumunda, şüphelinin kaçmasının memurun veya diğer kişilerin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına ciddi bir tehdit oluşturacağına inanmanın olası bir nedeni olduğunda, tehlikeli bir bireyin kaçmasını önleme amacı ile kullanılabilir. Bu durumda, memurlar masum tanıkları veya rehineleri olası ölüm veya yaralanmaya maruz bırakabilecek ölümcül güç kullanmaktan kaçınırlar. (Tennessee v. Garner)


Uyarı atışları sadece ölümcül güç kullanma ihtiyacının makul olacağı istisnai durumlarda kullanılacaktır. Genel olarak, uyarı atışları masum insanların yaralanma, can tehlikesi ve maddi hasar riskini en aza indirecek şekilde yönlendirilecektir.

Uygulanan kuvvet seviyesi, mevcut durumu çevreleyen tüm koşulları yansıtmalıdır.

Departman personeli fiziksel gücü yalnızca, eğer şüpheli vurulduktan sonra ateşli silah güvene alınmazsa uygulanabilir. Bu, kolları kavrama gibi fiziksel güçleri ifade eder. Bununla birlikte, bir Ateşli Silahı güvence altına alan bir Departman çalışanı tarafından kullanılan herhangi bir fiziksel kuvvet, kuvvet kullanılmadan önce tüm faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır (şüphelinin durumu ve kazara deşarjın tetiklenmemesini sağlamak).

Araçtaki bir kişi, memuru veya ölümcül güç taşıyan başka bir kişiyi araç dışında tehdit etmediği sürece, ateşli silahlar hareketli bir araçta kullanılmamalıdır. Hareket halindeki aracın, bir memur tarafından ölümcül güç kullanımını haklı çıkaracak bir tehdit oluşturmaması gerekir. Yaklaşmakta olan bir araç tarafından tehdit edilen bir memur, ateşli silahı ona ya da yolcularına boşaltmak yerine şüphelinin yolundan çekilmelidir.

35. ATEŞLİ SİLAHLAR. Bir şerifin ateşli silah kullanma kararı, taktik duruma ve durumun ölümcül gücün haklı gösterilebileceği noktaya yükseleceğine dair önemli bir risk olduğuna dair makul inanca dayanmalıdır. Eğer bir memur ölümcül güç kullanmanın gerekli olmadığını belirlediyse, memur ateşli silahı mümkün olan en kısa sürede emniyete almalıdır.

36. DEPARTMAN ARACINDAKİ SİVİL KİŞİLER. İşe alım görevlisinin dışındaki amaçlarla şerif araçlarına binmek için yapılan tüm denemeler yasaktır, bu durumda görevlinin şartlı bir iş teklifi alması gerekir veya güvenlik amiri tarafından onaylanmalıdır. Her durumda, şerif araçlarında seyahat eden özel kişiler aranır ve silahları olmayacaktır. Kişiler, dışarısı güvenli olmadığı düşünülmedikçe araçta kalmalıdır.

Bir devriye seyahati ile ilgilenenler, Dillimore Station’u ziyaret edebilir ve bu seyahatle ilgili olarak Field Staff ile (bu yardım hattı aracılığıyla da yapılabilir) konuşma talebinde bulunabilir.


Field Staff’ın sorumluluğu: Bir vatandaştan seyahat talebi alan Field Staff, vatandaşın seyahate uygun olduğunu onayladıktan ve sahadaki durumla başa çıkabileceğinden emin olduktan sonra bir şerif aracılığı ile vatandaşı sahada seyahate çıkarttırabilir. Field Staff, seyahate çıkmak isteyen vatandaşın kriminal geçmişi olmamasına dikkat etmelidir.

Field Staff seyahate (ride-along) çıkmak isteyen kişinin en az 18 yaşında olduğundan veya ailesi tarafından vekalet izni alındığından emin olmalıdır. Field Staff, kendi isteğine bağlı olarak bunu red veya kabul edebilir.

37. HÜCRESEL İLETİŞİM ALGILAMA TEKNOLOJİSİ. Hücresel iletişim algılama teknolojisi (CIT), risk altındaki kişileri veya kayıp çocukları bulmak için öneli kamu güvenliği hedeflerini desteklemek amacı ile yardım sağlar. Her kolluk kuvvetinde olduğu gibi, bu teknoloji de makul ve sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

Yalnızca aşağıdaki görevlerdeki yeminli personel CIT ekipmanını kullanma yetkisine sahiptir ve bu tür tüm cihazlar ve uygulamalar üzerinde sürekli kontrol sahibi olmalıdır.
• Şerif Dedektifi kıdemlerine sahip personel
• Şerif Teğmen II veya daha yüksek rütbeye sahip personel
• Special Enforcement Bureau’da komuta görevi yapan personel

CIT aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
• Ceza Kanununa aykırı davranışlarda bulunan şüpheliler için ceza soruşturması veya gözaltı amacıyla.
• Risk altındaki veya kayıp çocukları bulmak için acil durumlarda.
• Field Staff veya supervisor (veya üst düzey bir çalışanın yokluğunda) tarafından belirlendiği üzere, yanıt vermeyen veya bulunamayan hükümet çalışanları ile olan durumlarda.

38. CITYWIDE TACTICAL ALERT: Bir taktik alarmı, bir acil durumu kontrol etmek için gereken personel seviyelerine ulaşmak için görevlilerin erken görevlendirilmesinin duyurulmasıdır. Taktik uyarılar, planlanan şiddetli ayaklanma veya hızlı bir şekilde arka arkaya gerçekleşen bir dizi tehlikeli çağrı gibi beklenen veya devam eden önemli bir krize yanıt olarak bildirilebilir.
• Küçük hizmetlere yönelik çağrıları yanıtlamaz (örneğin, park ihlalleri, trafik ihlalleri, araç alarmları, vb.).
• Herhangi bir kaza veya destek çağrısı durumunda yanıtlanabilir.
• Destek çağrılarını yanıtlamak amacıyla telsiz frekansı kullanılabilir durumda tutulmaya çalışılacaktır.

KANIT

40. GİZLİLİK: Departman tarafından veya Departman çalışanının gözaltında veya kontrolünde tutulan tüm resmi dosyalar, belgeler, kayıtlar, raporlar, fotoğraflar / görüntüleme / kayıtlar ve bilgiler gizli olarak kabul edilir. Çalışanlar, resmi görevlerini yerine getirmedikleri sürece, bu tür dosyaların, belgelerin, raporların, kayıtların, fotoğrafların / görüntülemelerin / kayıtların veya bilgilerin açıklanmasına veya kullanılmasına izin vermemelidir. Los Santos Şerif Departmanı ile istihdam yoluyla elde edilen bilgilerin izinsiz kullanımı, çalışanı disiplin cezasına ve / veya kovuşturmaya maruz bırakabilir. Bu, manuel olarak kaydedilen kayıtlardan elde edilen bilgileri ve otomatik kayıtlardan elde edilen bilgileri içerir.

41. DİJİTAL ARAÇ İÇİ VİDEO SİSTEMİ (DICVS): Departman filosundaki tüm araçlar DICVS ile donatılmıştır. DICVS tek bir ön kameradan oluşur. DICVS, videoları manuel olarak veya acil durum ışıkları veya sirenler açıksa sürekli olarak kaydeder ve sesi de kaydeder. DICVS ses kaydı aracın beş metreye kadar yakınındadır.

Kaydedilen video dosyası Mobil Veri Bilgisayarında görüntülenebilir. Ayrıca bölümün yerel ağında görülebilir. Şerifler, DICVS tarafından kaydedilen hiçbir videoyu değiştirmez, silmez veya indirmez.

42. SAHA SORGULAMALARI. Bir şerif sahadaki bir kişiye soru sorduğunda, bu görüşmenin ayrıntılarını bir saha görüşme kartına kaydedebilir. Suç faaliyetlerini gösterme eğilimi olan özel olgular raporda belirtilmiştir.

ÜNİFORMALAR VE KİŞİSEL GÖRÜNÜM

50. ROZET VE KİMLİK: Üniformalı şerifler en dış katmanda departman tarafından verilen resmi rozeti giyeceklerdir. Bununla birlikte, departman tarafından onaylanmış özel bir üniforma giymiş memurlar (örn. Hava desteği veya SEB) özel üniforma giymek için onaylı bir rozeti (dikiş rozet) takabilir. Her durumda, rozetin her zaman görünür olması için özel üniformanın dış giysisinde gösterilmelidir.

Sivil memurlar, kamuoyunun üyelerine sunum için kolayca erişilebilir olması için bölüm tarafından verilen resmi rozeti giyerler. Bir kolluk görevlisi olarak tanımlanmasının soruşturma veya güvenliğini engelleyeceği gizli bir görevde çalışan memurlar bu şarttan muaftır. Departman biriminde gizli görevliler ve düzenli kıyafetler ya resmi rozetini ya da departman tarafından verilen kimliği gösterecektir.

Görevli memurların, sahip oldukları bölüm tarafından verilen kimlik kartı vardır. Bir kişi, bir memur olarak memurun durumunu doğrulamak istediğinde, memurun kimlik kartını ibraz etmesi gerekir. Bir kolluk görevlisi olarak kimliklerinin soruşturma veya güvenliklerini engelleyeceği gizli bir görev üzerinde çalışan memurların kimlik kartına o an sahip olmaları gerekli değildir.

51. KİŞİSEL GÖRÜNÜM: Çalışanlar düzenli, temiz ve profesyonel bir görünüm sergilemelidir. Genel olarak bu, bir çalışanın aşırı kilosu olmadan iyi bakılmasını ve bir departman üniforması veya iş kıyafetleri giyilmesini gerektirir. Gizli bir görevde çalışan memurlar, undercover olarak çalışırken, tüm görünüm ve kıyafet standartlarından muaftır.


52. SAÇ VE BAKIM: Tüm çalışanlar saçlarını profesyonel ve iş görünümlerini yansıtacak şekilde temiz ve bakımlı bir şekilde tutacaktır. Üniformalı kadın memurlar saçlarını gömlek yakasının alt kenarının altına uzanmayacak şekilde ayarlayacaktır. Şüpheliler görevli kadın memur saçlarını at kuyruğu gibi şüphelinin onu yakalaması için avantajlı olacak şekilde düzenlenmemelidir. Çalışanlar her gün tıraş olmalıdır.


53. TAKI: Çalışanlar her elinde muhafazakar bir yüzük (nişan ve alyans), muhafazakar bir kol saati ve üniforma altına giyilen dini bir süs takabilirler. Çalışanlar, küpeler, piercing, burun veya kaş halkaları, dil piercingi veya halkaları, dudak piercingi veya halkaları, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer görünür vücut takıları giymemelidir. Üniformanın veya ekipmanın herhangi bir kısmına kişisel mücevher veya süs eşyaları uygulanmamalıdır.

54. DÖVME: Memurlar görev sırasında herhangi bir dövme veya işaret göstermeyecek şekilde giyinmelidir. Memurlar, üniformalıysa, dövmeleri kapatmak için uzun kollu gömlek giymesi gerekir.

55. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ: Memurlar tarafından giyilen güneş gözlükleri muhafazakar bir stile ve profesyonel bir görünüme sahip olmalıdır. Plastik veya kompozit çerçeveler karanlık ve süssüz olmalıdır. Tel çerçeveler siyah, altın veya gümüş renkte kabul edilebilir. Lensler koyu gri, yeşil veya kahverengi tonlarında olmalıdır. Güneş gözlükleri gece, kapalı alanlarda veya karanlık alanlarda giyilemez. Bu bölüm, bir fotoğraf çekim alanındayken çekim gözlüğü takan memurlar için geçerli değildir.

56. İŞ KIYAFETİ: İş kıyafetleri mahkemede veya idari duruşmada görünen görevliler ve basit kıyafetlerdeki görevliler tarafından giyilebilir.

57. ÜNİFORMA: Tüm görevliler görev vardiyasında belirtilen üniformayı giyeceklerdir. Çeşitli amaçlar ve görevler için öngörülen birkaç tip üniforma vardır.

• Temel Üniforma (“A sınıfı”), Şeriflerde standart üniformadır, Görev yerine getirilirken bu üniforma giyilir. Kemer, kimlik kartı, rozet, nişanlar ve isim etiketi, omuz yamaları, çorap, ayakkabı veya bot, pantolondan oluşur. Deputy Sheriff’ler isteğe bağlı olarak şunları da giyebilirler: Başlık, servis yıldızları, madalyalar, kurdeleler ve amblemler, kötü hava ceketi, elbise ceketi, atkı, kravat / kravat tutucu, Saha görevini tamamlarken bir Trainee bu üniformayı giymek zorundadır.

• Temel üniforma ("B" sınıfı) bu tip üniformalar yalnızca birim komutanı tarafından yetkilendirildiğine giyilebilir. Kemer, kimlik kartı, rozet(resmi), gömlek, nişanlar ve isim etiketi, omuz yamaları, ayakkabı veya bot, çorap ve pantolondan oluşur. B Sınıfı pantolonlar şunlardan biri olmalıdır: Bölüm onaylı dört cep tipi veya Bölüm onaylı dört cep tipi sap cepli.

• Motor Üniforması: Durumu veya faaliyetlerden bağımsız olarak departman tarafından verilen bir motosiklet kullanan her şerif tarafından kullanılmalıdır. Motosiklet kaskı, motosiklet eldiveni, motosiklet ceketi, motosiklet botları olarak oluşur.

• Bu üniformalara ek AERO Flight Suit ve SEB BDU üniformaları vardır.

Departman personeli, doğrudan iş yerine gidip gelirken, departman mezuniyetine, kolluk kuvvetlerinin cenaze törenine ve üniformanın şef tarafından yetkilendirildiği görev işlevlerine katılırken, hizmet dışında bir üniforma giymeyecektir.

Executive Staff, personel memurları ve gizli memurlar, üniforma giymekten muaftırlar.

58. RÜTBE VE SERVİS İŞARETLERİ: Memurlar, sadece resmi üniformasına dekorasyonlar takabilirler. Madalyalar, yakadan asılacak Medal of Value hariç, sol göğüs cebinin kapağına takılır. Kurdeleler, ilgili madalya yerine üniforma üzerine giyilir. Bir çalışan aynı ödülü birkaç kez aldığında, ikinci ve sonraki ödüller orijinal şeride takılan bronz bir yıldızla gösterilir. Beş bronz yıldız yerine bir gümüş yıldız takılır.

Personelin Amerika Birleşik Devletleri askeri hizmetinden madalya ve kurdele takmasına izin verilir, ancak askeri düzenlemelere uygun olarak bunları takmaya dikkat etmelidir.

KİŞİSEL EKİPMAN

60. ATEŞLİ SİLAH: Her şerifin zimmetine has bir ateşli silahı mevcuttur. Los Santos şerifi olarak istihdamlarına uygun gizli bir ateşli silah taşıyan görevli şerifler, sadece departman tarafından serviste kullanım için yetkilendirilmiş tabanca ve mühimmat taşıyacaktır. Memurların yalnızca Departmanın Onaylı Ateşli Silahlar Listesinde listelenen yarı otomatik tabancaları taşımasına izin verilir.

Dedektifler, idari personel, uzman birimlerin üyeleri gibi sade kıyafetlere veya gizli görevlere atanan memurlar, geçici olarak bir görevde olsalar bile, departman tarafından onaylanan kompakt bir yarı otomatik tabancayı ana silah olarak taşıyabilirler.


61. SAHA EKİPMANI:
Üniformalı hizmette çalışan memurlar temel üniformaya ek aşağıdaki ekipmanları giymelidir:
Optimal kısıtlama cihazı.
Defter ve kalem.
Tek kullanımlık plastik kelepçeler (isteğe bağlı).
Katlanır maket bıçağı (isteğe bağlı).
Genel kompozit kask (araçta saklanır).

62. TEÇHİZAT KEMERİ: Teçhizat Kemeri, yetkili bir ekipman kemeridir. Şerif teçhizat kemerinde aşağıdaki öğeler taşınır:
Silah ve silah kılıfı.
En az iki mühimmat yuvalı şarjör kutusu.
24 inç katlanılabilir jop veya uzun jop.
Anahtar tutucu ve anahtarlık.
İki çift kelepçe.
El feneri.
El telsizi.
Ek kelepçe (isteğe bağlı).

Teçhizat kemeri dominant, yarı dominant ve arka kısım olarak üçe ayrılır.

Dominant kısım kullanılan elin olduğu taraftır. Yani kullanılan el sağ el ise, teçhizat kemerinin dominant kısmı sağ taraftır.

63. ZIRH: Bütün görevliler, tek tip saha görevleriyle uğraşırken her zaman zırh giyeceklerdir. Sahada taktik operasyonlar yürüten veya bir şüpheliyle temasa neden olabilecek saha operasyonları yapan dedektifler de vücut zırhı giyilmelidir. Tanık veya mağdurlarla görüşme yapan yerde dedektiflerin vücut zırhı giymesi gerekmemektedir. Vücut zırhı giymek, şerif olarak gizli konumlarını tehlikeye attığında gizli görevliler vücut zırhı giymekten muaftır.

64. REFLEKTÖR YELEK: Trafik kazaları, trafik yönetimi veya memurun yolda çalışmasını gerektiren özel trafik uygulama operasyonlarını araştırırken yüksek görünürlüklü yansıtıcı güvenlik yelekleri üniformalı memurlar tarafından giyilmelidir.[/font]

BÖLÜM 2

TEŞKİLAT VE YÖNETİM
GENEL HÜKÜMLER


10.RÜTBELER:

EXECUTIVE STAFF:

The Sheriff of Los Santos County

The Undersheriff

Assistant Sheriff’s

Division Chief’s

COMMAND STAFF:

Area Commanders

Captains

SUPERVISORY STAFF:

Lieutenants

Sergeant II

Sergeant I

FIELD STAFF:

Deputy Sheriff(+II)

Deputy Sheriff(+I)

Deputy Sherif

Deputy Sheriff Trainee

11. ORGANİZASYON TÜZÜĞÜ: Kurum organizasyonu aşağıdaki terimleri içerir:

Department: The Los Santos County Sheriff’s Department.

Büro: Departmanda ortak faaliyet alanlarına sahip segmentlerden oluşan fonksiyonel ünite.

Grup: Bir ofisin faaliyetlerini yürüten bir alt faaliyet bölümü.

Divizyon: Belirli bir departman faaliyeti yürüten bir ofis bölümü.

Bölüm: Bölümde kilit rol oynayan bir bölümün alt bölümü.

Ünite veya Detay: Personelin atandığı bir atamanın bölümü.

12. DEPARTMAN ORGANİZASYONU. Los Santos Şerif Departmanı aşağıdaki bürolardan organize edilmiştir.

Administrative Services Division

The Training Bureau
The Sheriff’s Information Bureau
The Communications & Fleet Management Bureau
The Facilites Planning Bureau
The Field Training Program
The Basic Sergeant Supervisor School


Central Patrol Division

The East Los Santos Sheriff’s Station
The Santa Clara Valley Sheriff’s Station
The Dillimore Sheriff’s Station


Detective Division

The Homicide Bureau
The Operation Safe Streets Bureau


Professional Standards Division

The Internal Affairs Bureau
The Internal Criminal Investigations Bureau
The Advocacy Bureau

Special Operations Division

The Special Enforcement Bureau
The Aero Bureau
Emergency Operations Bureau
Canine K9 Unit

13.DEVRİYELERİN SOMUTLAŞMASI: Bu hizmet türü “vardiya” olarak bilinir.

14. KOMUTA TAKIMINDA ARDILLIK: Her durumda Incident Commander, aşağıdaki durumlara göre atanır:

Olay yerine ilk gelen supervisor.
Eğer birden fazla supervisor olay yerine yönelirse, en düşük rütbe Incident Commander olarak belirlenir.
Eğer birden fazla aynı rütbede supervisor olay yerine yönelirse, olay yerine ilk gelen birim Incident Commander olarak belirlenir.
Tüm bu kriterler aynı anda gerçekleşirse bir supervisor insiyatif almalı ve olayla ilgili tüm birimleri radyo frekansları hakkında bilgilendirerek Incident Commander rolü üstlenmelidir.


Supervisor terimi sadece Çavuş veya Teğmen rütbesine sahip personele atıfta bulunur. Tüm supervisor otoriteleri olayla ilgili herhangi bir durumda Incident Commander pozisyonunu alma niyetlerini beyan etmeli ve bunu eylemle ilgili radyo kanallarında duyurmalıdır.

Üst düzey bir memur, mevcut süpervizör yoksa kendisini radyo frekansında tanıtarak Incindent Commander pozisyonunu alabilir. Çalışanlar, Incident Commander tarafından verilen yasal emirleri yerine getirerek sorumlu memurun konumunu tanımalı ve saygı duymalıdır.

Şerif Dedektifleri yapısına ait doğası gereği uzmanlaşmıştır ve normalde komuta takımından hariç tutulur. Bir olay soruşturma faaliyeti sonucu olduğunda ve dedektif veya uzman birim raporların gerekli olduğu bir olayı araştırmaya karar verdiğinde, kıdemli dedektif Incident Commander pozisyonunu almalıdır.

15. LİDERLİK ZİNCİRİ: The Los Santos County Sheriff doğrudan kendisine rapor veren kişi sayısını mutlaka sınırlamalıdır. Sheriff’e kadar yetkisinin açıkça belirtildiği komuta zincirini sağlamalıdır. Organizasyon şemasında göreceli bir konuma sahip olan çalışanlar her zaman kime bağlı olduklarını bilirler. Bölüm çalışanları, konumlarına bakılmaksızın, emir komuta zincirini takip etmeli ve amirlerini faaliyetleri hakkında bilgilendirmelidir.

The Sheriff Of Los Santos County:
 
 Los Santos County Şerif Departmanının lideri. Şerif olan memurlar herhangi bir sorunda departman yönetimi ile yükümlüdür ve hizada en üst sırada yer almaktadır. Şerif, uygun görülen önerileri uygulayabilir ve reddedebilir. Departmanın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için her gün Yürütme Personeli ile iletişim kurabilir.


The Undersheriff:

Bir Şerif Yardımcısı Şerifin sağ kolu olarak kabul edilebilir. Şerif yardımcısı olan memur üstün derecede tecrübeli bir memurdur ve pozisyonunu elde etmek için çok çalışmıştır. Yardımcı Şerif, Şerifin yokluğunda departmanı yönetebilir ve onun adına karar verip hareket edebilir.


The Assistant Sheriff’s:

Asistan şerifler bir sonraki bölümdeki organizasyon şemasında görülebilen, departmanda belirli bir büronun doğrudan denetiminden sorumludur. Her bir Asistan Şerif, bölümün günlük işleyişine yardımcı olmakla sorumludur ve ayrıca bürolarındaki tüm birimlerin ayrıntıları IC ve OOC tarzda doğru bir şekilde çalıştığından emin olmakla görevlidir.


Division Chief’s:

Division Chief, bölümün belirlenen politikalara uygun olarak faaliyet gösteren ve bunlardan sorumlu olan üst düzey bir yöneticisidir. Bir bölümü yönetirken, bir Bölüm Şefi bölümün ve personelinin sorunlarını, ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve kaynaklarını tahmin etmekten ve bölümün misyonunu tamamlayan hedeflere ulaşmak için uygun liderliği sağlamaktan sorumludur.


Area Commander:

Area Commander, atandığı büroyu her alanda kontrol etmekten sorumludur.


Sheriff Captain:

Yüzbaşılar yardımcı büro amiri olabilirler, yani Görevli Şeriflere her gün departmandaki belirli büroların işleyişine yardım etmekten sorumludurlar. Belirli bir zamanda departmanın ihtiyaçlarına bağlı olarak birden fazla Kaptan aynı büronun yardımcı amiri olabilir. Bu da Kaptanlar arasında yüksek düzeyde iletişim ve takım çalışması gerektirdiği anlamına gelir. Kaptanlar ayrıca gündüz ve gece vardiyası için kesin vardiya komutanı olarak atanabilirler. Bu görev onların vardiya komuta zincirinin en tepesi oldukları ve vardiya ile ilgili konularla karar alabildiği anlamına gelir.

Lieutenant:

Teğmenler departmanın ana idare omurgasıdır. Teğmenler genellikle departman programlarının ve birimlerinin yanı sıra diğer önemli idari pozisyonlarda da bulunur. Teğmenler genel olarak departman çalışmasından ve departman idari işlerini güncel tutabilmek için gerekli olan önemli dosyaların bakımından sorumludur. Teğmenlerin vardiya komutanlığı seçildiği vardiyada büyük ölçüde işlevi ve yardımı olması gerekmektedir. Doğrudan çavuş ve vardiya komutanı arasında bağlantı kurar.

Sergeant II:

Kıdemli Çavuşlar Personel Çavuşları olarak da geçebilir, Denetim kadrosu ve Komuta Ekibi arasındaki köprü görevi görür. Çavuş eğitim programının bir parçası olarak, Personel Çavuşu rütbesine terfii eden memurlar departman içinde çok daha fazla sorumluluk üstlenmekte ve gelecekteki Çavuşları eğitme kabiliyetine erişmektedirler. Bu personel çavuşu ve çavuş arasındaki temel farklılıklardan biridir. Ancak Personel Çavuşu otoritede sıralamanın daha belirgin hale gelmesine yardımcı olan bir kaç küçük sorumlulukları daha vardır.

Sergeant I:

Çavuşlar departmanın belkemiğidir. Görevde bulunduklarında departman memurlarını teftiş etmeleri ve denetlemeleri beklenir. Bazı önemli memur dosyalarını güncelleyebilmek için, departman yöneticileri ile idari işlerde rol oynarlar. Çavuşların departmanın alt sıradaki memurlarının veya departmanın memurlarının yardım ihtiyaçlarında veya şikayetleri için hazır bulunması gerekmektedir.


Deputy Sherıff(+II)

Memur Şefleri saha personellerinin en kıdemli üyeleridir. Memur Şefi rütbesi altındaki rütbeleri izlemeleri ve denetim otoritesinin bulunmadığı yerlerde yardımcı olması yönetimi devralması beklenir. Onbaşılar, Denetim Kadrosu ve daha yüksek rütbedeki kadroların, bir memurun performansının geneli hakkında bir fikir edinebilmeleri için üst kadrolara memur hakkında raporlar yazabilir. Onbaşı her türlü denetleme sorumluluğu alan ilk sırada bulunur. Bir memur Çavuş Eğitim Programına katılmak ve departman içerisinde ilerlemek için öncelikle Onbaşı rütbesine ulaşması gerekmektedir.


Deputy Sheriff(+I):

Şerif vekilleri, deneyimli şerifler olarak kabul edilir. Bu rütbe departmandaki seviyesinde yeni memurların eğitilmesinden doğrudan sorumludur. Görevli Şerif II'nin departman içinde ilerleyebilmeden önce saha eğitimi görevlisi olması beklenir. Görevli Şerif II'nin idari tarafı oldukça düşüktür ve bu rütbedeki memurlar istedikleri süre boyunca bu rütbede kalabilmektedirler. Departman üyesinin departman üst rütbelerine katılmak istememesi halinde uygulanması gereken gerçek bir idari gereklilik yoktur.

Deputy Sheriff:

Yeni mezun olmuş şerif vekilleridir. Eğitim programını başarılı ile tamamladıktan sonra alınacak rütbedir. Artık tek başlarına devriyede bulunabilirler. Görevli Şerif I rütbesi departmandaki ilk büyük adımdır. Görevli Şerif I rütbesi departmandaki en az sorumluluk taşıyan rütbedir. Departman memurları için birçok kapıyı açan bu rütbede birimlere katılmaya başlayabilirler.


Deputy Sheriff Trainee:

Departmana giriş rütbesidir. Bu rütbenin amacı bir akademiyi tamamlayan yeni memurların departman alışmasına izin vermektir. Memurların bu rütbede bulundukları sürece hata yapmaktan çekinmemeleri beklenmektedir ki üst düzey memurlar onlara daha iyi yol gösterebilsin. Görevli Şerif I'ye terfi edilmeden önce departmana yeni katılan Görevli Şeriflerin öncelikle eğitim sürecini tamamlaması gerekmektedir.

YÖNETİM PROSEDÜRLERİ:

21. BÜTÇE TALEPLERİ: Şerif, departman ile ilgili tüm bütçe taleplerini doğrulamaktan sorumludur. Bütçe talepleri birkaç kategoride sınıflandırılır: kişisel talepler: ek pozisyonlar için yapılır; ekipman yatırımları (burada araçlar dahil) için tasarlanan fonların talep edilmesi için ekipman talepleri yapılır; ekipmana ait olmayan herhangi bir kalemin bütçeye girmesi için yapılan harcama talepleri; sermaye projeleri, arazi edinimi, binaların inşası veya bunların genişletilmesi için tahsis edilen finansal kaynaklardır. Yardımcı Şerifler,, bu bütçe taleplerini analiz edip Şerife gönderirler.

22. GİZLİ SERVİS FONU: Gizli servis fonu, cezai soruşturmada ortaya çıkan masraflar için kullanılır. Dedektif Komutası bu fonu kontrol ediyor. Memurlar, dedektifler bir soruşturma için kendi paralarını kullanmalıdır, paralar bu fondan iade edilecek.

KİŞİSEL:

30. İSTİFA: Bir çalışan departmandan ayrılmak istediğinde, Yardımcı Şeriflere yarı yazılı bir talepte bulunması gerekir. Yardımcı Şerif, işten çıkarmayı en son kabul eden kişidir. İstifa dilekçesi gönderilirse, iç ve/veya cezai soruşturmadan muafiyet garantisi yoktur.

31. DEVAMSIZLIK: Devamsızlık talebi istendiğinde, çalışanın başlangıç ve bitiş tarihini ve bunun nedenini belirterek Yardımcı Şeriflere bilgi vermesi gerekir. 28 günden uzun devamsızlıklar Şerif tarafından onaylanmalıdır.

32. ESKİ ŞERİF ÇALIŞANLARININ YENİDEN İSTİHDAMI: Eski bir Los Santos Şerif Departmanı Şerif Memuru, Komuta Personelinin izni ile aktif göreve geri döndürülebilir. Bıraktığındaki rütbe ile geri alındığı rütbe arasında bir fark olmalıdır. Aktif göreve dönmek için, en az eski bir Deputy Sheriff(+I) olmanız gerekir.

33. TRANSFERLER: Bir departman çalışanının birincil ataması, bu görevi aldığı bölümün Commander tarafından yapılır. Bir çalışan birincil görevden bir diğerine geçiş istediğinde, devir talep edilen bölümden Commander’in onayını almalıdır. Onay alındıktan sonra, çalışan personel transfer talebini kendi seçtiği bölüme gönderebilir.

Birincil atamadan bir diğerine transferler olmak için, en az 30 gündür Deputy Sheriff(+I) olmak veya daha büyük rütbeli bir memur olmak gerekir.

34. TERFİ VE TRANSFER OLANAĞI: Uygun pozisyonları doldurmak ve görevlileri bilgilendirmek amacıyla bu pozisyonların boş olduğu konusunda "Çalışan Duyuru Panosu" bülteni yayınlanmaktadır. Bir Commander, yönettiği bölümde bir boşluk açıldığında veya bir boşluk beklediğinde, bu bültende listeleme sorumluluğunu alması gerekecektir. Liste, her pozisyon için gereken notu, sorumluluklarını ve gereken özel nitelikleri belirtmelidir.

35. TERFİLER: Departman personelinin Departmanda ilerlemek için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

Deputy Sheriff Trainee > Deputy Sheriff

Saha Eğitim Programını başarıyla tamamlaması gerekir.

Deputy Sheriff > Deputy Sheriff(+I)

Deputy Sheriff olarak en az 20 gün geçirmiş olması ve kendini üst kıdemlere kanıtlaması.

Deputy Sheriff(+I) > Deputy Sheriff(+II)

Deputy Sheriff(+I) olarak en az 30 gün geçirmiş olması ve kendini üst kıdemlere kanıtlaması.

Deputy Sheriff(+II) > Sergeant I

Süpervizör veya dedektif okullarından birisine katılmak.

Sergeant I > Sergeant II

Herhangi bir sorun yoksa 30 gün sonra otomatik terfi.

Sergeant II > Sheriff Lieutenant

Sergeant II olarak belirli bir süre geçirdikten sonra kendisini üst kıdemlere  kanıtlaması gerekmektedir.

TAVSİYE

40. ÖVGÜ: Departman, bir hizmeti yerine getiren memurlara veya resmi tanınmayı hak eden eylemlere uygun ödüller verecektir. Ölümünden sonra bir ödül verilebilir. Bir Şikayet Raporunu doldurarak, küçük bir övgü eylemi verilebilir (örneğin, bir şüphelinin gözaltına alınmasına neden olan zor bir durumun veya kurnazlığın fark edilmesi). Övgü dolu cesareti içeren bir eylem, madalya veya departman şeritinin verilmesini içeren büyük bir takdirle tanınır.

41. BİREYSEL CESARET ÖDÜLLERİ: Cesaret farklılığının ödülünün verilmesi, bir memur tarafından gerçekleştirilen tek bir eylemin tanınması olacaktır. Her biri bir ödüle layık görülen birkaç övgüye değer cesur olay, memura daha yüksek bir ödül almaya hak tanımayacaktır.

42. BİREYSEL HİZMET ÖDÜLLERİ: Hizmete ilişkin bireysel ödüller, büyük bir proje veya saha operasyonunun başarısına önemli ölçüde katkıda bulunan, normalde beklenen seviyenin açıkça üzerinde olan görevin istisnai olarak yerine getirilmesine dayanır. Böyle bir ödül için uzun hizmet dikkate alınmaz.

43. DİVİZYON ÖDÜLLERİ: Departmanın organizasyonel birimine olağanüstü performans için bölümsel bir ödül verilebilir. Övgü kazanmış başarı, birim üyelerinin ortak çabalarının sonucu olmalıdır. Bölümsel ödülün verilmesi, bölümün çalışması sırasında bireysel başarılar için birim üyelerine bireysel ödül verilmesini engellemez.

44. ÖVGÜDEN BAHSETME: Süpervizör derecesine sahip bir çalışan, gözetiminde bulunan kişilerin gözlemleyebileceği övgüye değer hareketlerini ve departman çalışanlarını içeren övgüye değer eylemleri derhal amirine bildirmelidir. Departmanın herhangi bir amiri, raporlayan amir rütbe veya maaştan daha üstündeyse veya bildirilen çalışandan sorumlu ise, departmanın başka bir çalışanı hakkında yazılı bir övgü yapabilir.

DİSİPLİN

50. ŞİKAYETLER: Şikayet, departman tarafından sunulan hizmetlerin, politikaların veya prosedürlerin, çalışanların uygunsuz davranışı veya departmanın bir çalışanı tarafından bildirilen diğer usulsüzlükler hakkında kamuya açık, anonim veya üçüncü bir tarafa yazılan her türlü şikayeti içerir. Şikayetler, yazılı veya sözlü olarak, herhangi bir şekilde kabul edilir. Politika veya prosedürlerle ilgili uygunsuz bir tutum tespit edilene kadar, tek neden bir trafik anlaşmazlığı, hizmette bir gecikme, bir Hava Destek Bölümü uçağının alçak seviyeli çalışması olduğunda bir şikayet işlemi başlatılmamalıdır.

Yazılı bir şikâyet bir supervisora sunulduğunda:
 Bir ön soruşturmaya başlayın.
 Şikayet formunu doldurun.
 Şikayet ile ilgili yapılan tüm görüşmeleri kaydedin.
 Başvurana resmi şikayetin bir kopyasını verin.
 Şikayetçiyi tatmin etmek ve daha ciddi bir olayı önlemek için sorunu çözmeye çalışın.
 Son olarak açık dosyayı İçişleri Bölümüne gönderin.

Doğrudan İçişleri Bölümü üyesine şikayette bulunulduğunda, araştırmacılar:
 Şikayete eklenmiş bir dosyayı açmak için;
 Investigation Division Commanderini soruşturmadan haberdar edin.

51. İDARİ SORGULAR: Bir supervisor bir soruşturma başlatmak istediğinde, o çalışan için bir form doldurmalı, imzasını ve imzalandığı tarihi not almalıdır. Şikayet tamamlandığında, çalışanın olayla ilgili bir açıklama yapması gerekir.

52. DİSİPLİN ŞİKAYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: Disiplin şikayetleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
 Asılsız: Araştırmalar hareketlerin hatalı olmadığını söylediğinde.
 Kazanılmış: Soruşturma gerçekleşen eylemin yasama ve otoriter bir bakış açısıyla haklı olduğunu gösterdiğinde.
 Çözümlenmedi: Soruşturma, kanunun yeterli kanıt sağlanmadığını gösterdiğinde.
 Askıya Alındı: Soruşturma, şikayet içeriğinde hataların tespit edildiğini gösterdiğinde.
 Askıya Alındı-Yaptırım yok: Soruşturma, şikayet içeriğinde hataların tespit edildiğini gösterir, ancak resmi bir yaptırım verilmez.
 Yetersiz veya karara varılan kanıtlar: Soruşturma doğru ve kapsamlı bir şekilde yürütülemez. Bunun nedeni şikayette bulunanın işbirliği yapmaması ve / veya tanık olması ya da soruşturmada kilit bir görüşme yapılmaması olabilir.

53. ŞİKAYET NEDENİYLE SORUŞTURMANIN BİLDİRİLMEMESİ: İçişleri Grubu, şikayeti yapan kişiye herhangi bir sonucun bildirilmesinden ve bir şikayetin çözülmesinden sorumludur. Cevap mektubu, en azından şikayetin ve / veya iddiaların genel niteliğini, şikayetin çözülmesi ve elden çıkarılmasını, spesifik yaptırımı belirtmeksizin uygun disiplinin uygulandığına dair genel teyidi içerecektir. Genel olarak, Departmanın cevap mektubu, personelin adlarını içermemelidir.

54. ŞİKAYET KARŞILIKLARI. Disiplin cezaları, Commander veya İçişleri Grubu Komutası tarafından yürütülür. Suistimalle ilgili bir şikayeti çözerken, IAG sanığın aleyhindeki şikayetin soruşturulmasıyla ilişkili olup olmadığı ve bunun şikayet edilen davranışın departmanın davranış modeli ile tutarlı olup olmadığını araştırma eğilimindedir.

55. ŞİKAYET İNCELEMELERİNİN SAKLANMASI: Sadece Departman tarafından yapılan şikayetler bir çalışanın kişisel dosyasına gönderilecektir. Asılsız olarak atılan tüm talepler İçişleri Grubu dosyalarında saklanacaktır.

56. DİSİPLİN YÖNTEMİ: Departmanın çalışanların resmi soruşturmaları veya disiplin işlemleri sahaya çıkmalarına engel olursa, Supervisory Staff, Commander veya IAG çalışanları pasif görevlere alabilir.

57. YÖNETİMSEL DİSİPLİN: Bir süpervizörün temel görevlerinden biri disiplini yönetmektir. Disiplin olumlu veya olumsuz olabilir; olumsuz yaptırımların eğitilmesini veya dayatılmasını içerebilir.

Disiplini pozitif uygulamak, basit bir reaksiyondan ziyade öngörü ve planlama gerektirir. Bu, uygun eğitim, motivasyon ve bireysel ve grup çabalarının tanınması ile birleştirildiğinde öz disipline neden olan insan faktörünün bir değerlendirmesini içerir.

Disiplin cezası, bir uyarıdan sözleşmenin sona erdirilmesine kadar ceza verilebilir. Eğer işlemler boşa çıkarsa personel tekrar işine döner. Her durumda, istenen ve doğru sonucu elde etmek için doğru seçimi yapmaya dikkat etmelisiniz.

Yönetimsel disiplinde, supervisor etrafındaki her türlü olayı değerlendirmeli ve eleme yaparak gitmelidir. Supervizörün kararı, bu faktörlerin bireyin yararını ve disiplin işleminin bölüm hedeflerine ulaşması üzerindeki muhtemel etkilerini ele almalıdır.

Etkili olabilmek için, disiplinin uygulamasında doğru olması, makul bir süre içinde düzeltilecek eylemi takip etmesi gerekir. Bu nedenle, disiplin davalarının derhal çözümlenmesi gerekir.

Bir denetim otoritesi aşağıdaki disiplin cezalarını verebilir:
• Kınama. Kınama görevi kötüye kullanma veya itaatsizlik için verilebilecek bir disiplin işlemidir. Uygulanabilecek gayri resmi ve en az ciddi bir yaptırımdır. Sözlü kınama genellikle bir şerife karşı ilk eylem olacaktır. Bu yaptırım, memurun kayıtlarına resmi olarak kaydedilmemesine rağmen, bir eksi referans notu eklenecektir.

Bir kınama ilk ihracı bizzat yapılacak olsa da, supervisor yapılan davranış ihlallerini açıklarken, kınama yazılı olarak düzenlenir. Bu eylem, çalışanın kaydında belgelenir, çalışanın daha sonraki ihlallerin daha olumsuz disiplin işlemlerine yol açacağı konusunda da bilgilendirilir.
•  Askıya Alma. Askıya alma, çalışanı bir süreliğine işten çıkaran resmi bir eylemdir. Bir askıya alma işlemi ağır bir disiplin cezası olarak kabul edilir ve görevi kötüye kullanma veya önemli derecede itaatsizlik nedeniyle verilir. Askıya alınmış durumdayken, çalışan görev yapamaz.

Bir askıya alma işlemi, sonunda da dahil olmak üzere belirli bir gün boyunca listelenir.
• Tenzil. Tenzil, bir çalışanın mevcut rütbesinden / sınıfından daha düşük bir rütbeye / sınıfa yeniden atandığı durumdur. Düşüş, memurun mevcut rütbe / sınıfta daha düşük bir maaş sınıfına yeniden atanmasına yol açar.

• İş Sözleşmesinin Feshi. İş akdinin feshi, memurun görev süresinin derhal sona ermesidir; burada memur, departmanın tüm rollerinden istem dışı olarak çıkarılır ve artık kolluk kuvvetlerinden sorumlu olarak kabul edilmez. Personelin Departmandan çıkarılması, başka herhangi bir eylem türünün mümkün olmadığı düşünülürse, ciddi yanlış davranış durumlarının tekrarlanmasından sonra düşünülebilir. Departmanın politikasına göze çarpmayan veya inanılmaz derecede ciddi veya cezai nitelikte olan eylemler de iş akdinin feshedilmesine yol açabilir.

Diğer olaylar, saha eğitim programının tamamlanamaması veya devam eden istihdamın artık gerekli olmadığı diğer nedenler de dahil olmak üzere, çalışanın iş akdinin sona ermesiyle de haklı olabilir. Bu istisnai durumlarda, iş akdinin feshi gönüllü nedenlerle olabilir.

BÖLÜM 3
SAHA PROSEDÜRLERİ

İLETİŞİM

10. TELSİZ BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Birimlerin kodları, her iletimin başında tüm birimler tarafından belirtilmelidir:

Aşağıdaki harfler mobil radyo birimlerinin atandığı hizmet türünü gösterir:

(A)DAMS - Klasik istasyon devriyesi (partnerli)
C - Captain (partnerli/partnersiz)
L - Lieutenant (partnerli/partnersiz)
(K)ING - Klasik istasyon devriyesi (partnersiz)
M - Motorlu birim devriyesi(partnersiz)
E - Hız birimi devriyesi(partnerli/partnersiz)
(R)ESCUE - SEB Emergency Services Detail
T - Trafik Birim devriyesi (partnerli/partnersiz)
U - Utility (SUV) (partnerli/partnersiz)
W - SEB (SEB Special Enforcement Detail)

Takip (Pursuit)
Bir birim bir araca veya yaya takibe dahil olduğunda, takipte olduklarını ve aracın, plaka veya takip nedenini, mevcut lokasyonu (veya bir yaya takip ise olayı) belirtmelidir. Ayrıca birim, bir hava ünitesi ve bir süpervizörün yanı takip için hangi radyo-taktik kanalın kullanılacağını bildirir. İzleme sırasında iletişim kurarken, sokak isimlerini kullanmanız gerekir. Yer işaretleri kullanıldığı sürece sokak adları kullanılmaya devam edilebilir.

13. DEPARTMANLAR ARASI TELSİZ KULLANIMI. Departmanlar arası frekans, memurlar tarafından diğer kurumlarla iletişim kurmak için kullanılabilir. Başka bir ajansla iletişim kurmak isteyen görevliler bir danışman talep eder ve bölümler arası frekans konusunda kendi adlarına iletişim kurmalarını ister. Memurlar bölümler arası frekansı yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanabilirler:
• Fire Department'den yardım talep etme durumları
• San Andreas County Jail'e giriş sağlanırken
• Özel olarak temasa geçebilirler (isim, birim veya seri numarası vb. ile)
• Bir süpervizör ile temasa geçmek için kullanabilirler ve yanıt bekleyebilirler
• Bir amir tarafından iletişim kurulması istenebilir

Departmanlar arası telsiz kullanırken, memurlar:
• Kendinizi "SHERIFF" olarak tanımlayın ve ardından telsiz başlangıcında seri numaranızı bildirin yayının yönlendirildiği ajansı söyleyin (örneğin "SHERIFF TO FIRE" veya "SHERIFF 61645 - FIRE.").
• Hükümeti "City" olarak ele alın
• Fire Department'ı "Fire" olarak ele alın
• Yayını direkt, net ve kesintisiz olarak bildirin
• Radyo kodlarını kullanmayın
• Radyoyu başka kurumlara şikayette bulunmak veya haksız bir durumu bildirmek için kullanmayın

Departmanlar arası frekansı kullanırken, memurlar:
• Özellikle sorulursa cevap verin (isim, seri numarası vb.)
• Departman ile iletişime geçilirse Supervisory Staff görevde değilken cevap verin.

Özel birimlerin departmanlar arası telsizi bir supervisor tarafından kılavuz bölümünde belirtilen yönetmeliklere uygun olarak kullanmasına izin verildiğinde, bölümlerine veya birimlerini iletimde içermezler (örneğin, "SHERIFF TRAFFIC" veya diğerleri yerine "SHERIFF" derler), kabul edilebilir bir örnek bir supervisor tarafından talep edilmesi halinde "SHERIFF AIR" demek olabilir.

SAHA FAALİYETLERİ

20. SORGULAMA. Genel olarak, bir şüpheli sessiz kalma hakkını ya da avukat çağırma hakkını kullandığında, departman çalışanları bir gözaltı soruşturması yapmamalıdır. Büyük bir suç işlendiğinde bir memur, ceza soruşturmasını yürüten soruşturma memuruna danışmadan önce Miranda Haklarını okumamalı veya bir şüpheliyi sorgulamamalıdır. Miranda uyarısını verdikten sonra gözaltındaki bir şüpheliden ifade almaya çalışmalıdır:
 Sessiz kalma hakkına sahipsin.
 Söylediğiniz her şey size karşı mahkemede kullanılabilir;
 Herhangi bir sorgulama öncesinde ve sırasında avukat bulundurma hakkına sahipsiniz.
 Eğer bir avukat tutamazsanız, sizin için ücretsiz bir avukat atanacaktır.
 Size okunan bu hakları anladınız mı?

21. SAHA FAALİYETLERİ. Çağrılara veya olay tespitine atanan saha birimleri ön soruşturmadan sorumludur. Bir saha birimi, büyük bir suç içeren bir çağrıya yanıt verdiğinde ve koşullar soruşturma görevlileri tarafından derhal soruşturma yapılması gerektiğine işaret ettiğinde, ilgili soruşturma görevlileri gecikmeden bilgilendirilecektir. Soruşturma görevlilerinin veya uzman birimlerin cevap verdikleri ve ön soruşturmayı yürütmek istediği durumlarda, ilk soruşturma yapan birime devralacaklarını bildirecek ve gerekli tüm raporları hazırlayacaklardır.
 Lafa girme.
 Ceset / cinayet.
 Alıkoyma.
 Soygun.
 Tecavüz.
 Saldırı ve yaralama.
 Başka büyük veya olağandışı suçlar.
 Memurun daha fazla soruşturmayı gerekli gördüğü diğer suçlar.

22. DESTEK BİRİMLERİ. Pratik olarak gerekli olduğunda destek birimleri çağrılacak:
 Şüpheli taşıma durumlarında.

23. SAHADAKİ ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ. Bir polis memuru ön soruşturma yürüttüğünde ve şüphelinin fail olup olmadığını veya şüphelinin suçtan tutuklanmasının olası bir nedeni olup olmadığını belirlemek için bir saha çalışması yapması gerektiğinde, bir şüpheli mağdur veya tanığa teşhis amacıyla taşınabilir. Mağdurun veya tanığın şüpheliye taşınmasını mümkünsüz hale getiren zorlu koşullar vardır veya memur şüphelinin özgür ve gönüllü rızasını alır.

Memur, mağdurun veya tanığın bunu yaparken rahat olmasını sağlamalıdır.

24. ARAÇ TAKİBİ. Bir motosikletteki bir memurun peşinden takip başlatılması halinde, motoru takip eden memur, işaretli bir devriye birimi kovalamaya katıldığında öncü birim rolünü bırakacaktır.

Öncü birim görevlilerinin sorumluluğu, şüpheliyi kendilerini veya başkalarını gereksiz yere tehlikeye atmadan gözaltına almaktır. Pursuitin kıdemli memuru, bir supervizör emir verene kadar sıcak takibin yönetim ve kontrolünden sorumludur. Supervizörün sorumlulukları aynı zamanda bir takibe katılma kararını ve takibin sona erdirilmesi gerekip gerekmediğini de içerir. İkincil birim, takip durdurulduğunda birincil birime destek olmak ve ilgili bilgileri telsizden anons etmekle sorumludur.

Bir supervizör takibi izlemeli ve durumu sürekli olarak değerlendirmelidir, takibinin Departmanın yönergelerine uygun olarak yapılmasını sağlamalıdır. Gerektiğinde supervizör, takip biriminin dışındaki belirli birimleri yönlendirecek, takipte yeterli birim bulunduğunu belirleyecek, bir hava birimini tahsis edecek, gerektiğinde takip etmeyi durduracaktır.

Bir şüpheli aracı takip etmek için bir Hava ünitesinin kullanılması, kaçak bir şüpheliyi aracını sorumlu bir şekilde kullanmaya ve/veya sıcak takibi durdurmaya teşvik ederek halkın ve memurların güvenliğini artırmak için tasarlanmış değerli bir kolluk aracıdır. Hava ünitesinin izleme alanına ulaşması üzerine, hava ünitesi durumu değerlendirecek ve izlemenin devam edip etmeyeceğini soracaktır. Takip birimlerinin şüphelinin aracının peşinde kalmasını gerektirebilecek şartlı koşulların (örneğin silahlı şüpheli, cinayet için aranan şüpheli, rehin durumu vb.) Yokluğunda, yetkili kara birimleri kod üçe devam edecek ve şüphelinin görüş alanında olmadan şüpheliyi takip edecektir.

Bir takibe katılan memurlar, takibe devam etme ihtiyacını sürekli olarak değerlendirecektir. Görevliler, ilk ihlalin veya daha sonraki herhangi bir ihlalin ciddiyetinin, takibin devamını makul bir şekilde garanti edip etmediğini belirler. Bir kovalamaca sırasında hızı değerlendirirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:
 Halkın, takipteki memurların veya kaçan aracın yolcularının can güvenliğine haksız zarar verme riski varsa.
 Hızlar tehlikeli bir şekilde normal trafik akışını aşıyor mu.
 Araçların ve/veya yayaların güvenliği makul ölçüde tehlikeye düşerse.
 Şüpheliler daha sonraki bir tarihte gözaltına alınabilir mi.
 Yağmur, sis, kar vb. hava koşulları varsa. Kamuya veya takip eden memurlara gereksiz bir yaralanma riski yaratıyor mu.
 Şüpheli, polis aracının sireni ve kırmızı ışıkları gibi acil durum ekipmanlarına cevap vermiyor, memurdan uzaklaşmak için hızlanıyor mu.
 Suçun ciddiyeti ve toplumun güvenliği ile ilişkisi.
 Trafik koşulları: araç trafiğinin hacmi, yaya trafiğinin hacmi ve yol koşulları.
 İzleme alanının doğası: şehir içi, otoyol veya kırsal.
 Müsait bir hava ünitesinin kullanılabilirliği.

ir şüpheliyi durdurmak için kullanılan taktikler, takip edilen araca paralel olarak fiziksel bir barikat (roadblock) kurma, boks yapma, çarpma veya ramming gibi hareketler kesinlikle yasaktır.

Genel olarak memurlar bir aracı otoyolda ters şeritte takip etmemeli ve memurlar tek yönlü bir sokakta yanlış bir yol izlememelidir. Memurlar, özellikle bunu yapmak gerekli olmadıkça diğer memurları geçemezler.

Memurlar, bir araç müdahale tekniği (VIT) kullanmadan önce süpervizörün onayını almalıdır. Acil Eylem gerektiren ve memurların süpervizörün önceden onayını almasını engelleyen zorlu koşulların olduğu nadir durumlarda, VIT devreye girebilir. Süpervizör, VIT kullanarak takibin durdurulmasına izin verebilir. Bir VIT kullanma kararı, halkın ve memurların güvenliğine önemli bir özen gösterirken, durumun dikkatli bir şekilde incelenmesine dayanmaktadır.

İstisna: VIT'ler Saha Eğitim Memurları tarafından yetkilendirilmiş olabilir. Deputy Sheriff(+II) veya daha yüksek rütbenin yokluğunda)

Memur, şüpheli aracın hareketinin ciddi yaralanma veya ölüm, kişisel yaralanma riski olan sivilleri tehlikeye atacağını ve / veya bunların bir VIT uygulamasının yarattığı herhangi bir riskten daha ağır olacağını düşündüğünde VIT kullanılabilir. Şu anda, departman aşağıdaki araç müdahale tekniklerini yetkilendirmiştir:
 Lastik çivileri (genellikle 'uç şeridi' olarak adlandırılır), lastikleri söndürerek araçların hareketini önlemek veya durdurmak için kullanılır. Normalde, lastik çivileri 65 km / s'nin üzerindeki hızlarda seyahat eden bir araç için kurulmamalıdır. Llastik çivileri genel olarak olumsuz arazide veya coğrafi konfigürasyonlar şüphelinin yaralanma riskini arttırırsa (örneğin, dik inen setlerle, eğrilerle vb.sınırlanan yollarda) kullanılmamalıdır. Ölümcül kuvvete izin verilen durumlarda, memurlar iki tekerlekli araçlarda lastiklere ateş etmezler.
 Takip müdahale tekniği (PIT) bir polis aracı tarafından gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır. PIT, memurun aracının şüphelinin aracının arka paneliyle temas ettiği ve dönmesinin ardından durmasına neden olan bir tekniktir. Teknik düzgün bir şekilde gerçekleştirilirse, memurun aracına verilen hasar küçük veya tahmin edilebilir olmalıdır. Bir PIT'in uygulanması için seçilen yer büyük önem taşımaktadır. Alan, yayalar ve diğer araçlardan arındırılmış olmalı ve yol koşulları iyi durumda olmalıdır (örneğin çakıl, büyük yol onarımları vb şeyler olmamalıdır). Zorlu koşullar yoksa, PIT bir otoyol üzerinde gerçekleştirilmemelidir, takip edilen araç 90 km / s üzerinde hareket ettiğinde, takip edilen aracın boyutu birincil ünitenin polis aracından (örneğin otobüsler, karavanlar, kamyonlar, çift dingilli kamyonlar, vb.) önemli ölçüde daha ağırdır.) daha ağır olmamalıdır.

Bir sıcak takipte güvenlik esastır, bu nedenle belirleyici eylemlerde kendini kontrol ve sıkı kişisel disiplin esastır. Araç takibinin durdurulması noktasında kontrolün sürdürülmesi ve faaliyetlerin yönlendirilmesi sorumluluğu, bir süpervizör tarafından verilmediği sürece, birincil birimde üst düzey memurun sorumluluğundadır. İkincil birim yetkilileri, birincil birimi desteklemekten ve takibin sona ermesi üzerine ilgili bilgileri iletmekten sorumludur. Soruşturma tamamlandığında veya şüpheli yürüyerek kaçtığında, hava birimi söz konusu olduğunda, ünitelerin zeminde şüpheliyi bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiyi iletecektir.

Takip edilen bir araç, koşullarının süresine bakılmaksızın herhangi bir zamanda durursa, tüm memurlar felony stop pozisyonu alırlar ve bireysel koruma sağlamak için araçlarını terk ederler.

ÖZEL BİRİMLER İÇİN TALEPLER. Incident Commander, barikatlanmış şüpheliler / rehine durumu olan bir olayda, aşağıdaki kriterlerin tümü karşılandığında SEB'i talep edecektir:
 Şüpheli muhtemelen silahlıysa.
 Şüphelinin bir suç eylemine karıştığı veya vatandaşların ve polisin can güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğuna inanılıyorsa.
 Şüpheli, açık bir alanda bulunan avantajlı bir pozisyondaysa ve şerif memurlarının varlığı veya yaklaşımı şüphelinin olumsuz tepkisini tetikleyebilecek durumdaysa.
 Şüpheli tutuklamayı reddediyorsa.

Herhangi bir memur, bir olay veya ön soruşturma sırasında aşağıdaki kriterlerden herhangi biri karşılandığında Dedektif Büro'dan memur talep edebilir;
 Uyuşturucu ticareti.
 Uyuşturucu üretimi.
 Sokak çeteleri.
 Motosiklet çeteleri yasadışı faaliyetlerde bulunursa.

Herhangi bir memur, bir olay veya ön soruşturma sırasında aşağıdaki kriterlerden herhangi biri karşılandığında Dedektif Desteği isteyebilir:
 Organize suç.
 Suç girişim grupları.
 Alıkoyma.
 Memurlar ile ilgili önemli soruşturmalar.
 Terörizm.
 İnsan ticareti.
 Silah ticaret.
 Hapishaneden firar.

TUTUKLAMALAR

30. ŞÜPHELİLERİN VE TUTUKLULARIN ARANMASI. Silahlar için acil bir arama gerektiğinde her iki cinsiyetten bir memur tarafından yapılabilir. Arama ve müsadere kuralları izin verdiğinde, bir tutuklu mümkün olan en kısa sürede iyice araştırılmalıdır. Bu aramalar bir memur tarafından tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, her iki cinsiyetten bir memur tutuklunun bir ateşli silah ile silahlandığına dair makul bir şüpheye sahipse, kanıtların tahrip edilmesine veya kanıtların kaybına yol açabilecek sorunlar ortaya çıkacak durumdaysa memurlar gerektirdiği zaman sahada derhal bir arama yapabilir.

Şüpheliler ve / veya tutuklular, yalnızca DASHCAM önünde görüntülemek için tercihen bir departman aracının önünde sağlam bir nesneye karşı dururken aranacaktır. Şüpheliyi memurun aracına taşımak mümkün veya pratik değilse, duvar gibi başka bir katı yüzeyde aranacaktır.

31. KELEPÇE KULLANIMI. Gözaltındaki bir şahısın kelepçelenmesindeki temel amaç, şahıs üzerinde kontrolü sağlamak ve durumun daha sert bir yaptırım gerektirecek noktaya tırmanma olasılığını en aza indirmektir. Gözaltındaki şahıslar normalde kelepçelenmelidir, ancak bir kişiyi kelepçelemeyi gereksiz kılan durumlar olabilir. Bu gibi durumlar, ilgili memur tarafından en iyi şekilde algılanabilir. Bu nedenle, bir kişiyi kelepçelememek için herhangi bir karar mevcut gerçeklere dayanmalıdır. Gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması kendi kararına bağlıdır.

32. TUTUKLULARIN TAŞINMASI. Herhangi bir departman aracında taşınan tüm tutuklular yaş veya cinsiyete bakılmaksızın arka koltukta sabitlenmelidir. İki memur ayrı veya bölümle ayrılmamış bir araçta bir tutuklu taşıyorsa, yolcu memuru ön koltukta hareket etmelidir. Bölümlenmemiş bir araçtaki tek bir memur, saldırgan olmayan bir tutuklu taşıyabilir. Memur, tutukluyu görsel olarak izlemek için yakın kalmalıdır. Tutuklu saldırgan hale gelirse, nakliye birimi taşımayı durdurmalı ve bölümlenmiş bir araca sahip bir birimden taşımaya devam etmesini istemelidir.

Memurlar, bir şüpheli yalnızca yaralı veya fiziksel olarak hasta olduğunda ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunda taşımak için bir kurtarma ambulansı çağırırlar. Memur olayla ilişkili ise, ambulansa sağlık görevlileriyle birlikte binmeli ve taşıma sırasında tutuklunun gözaltına alınmasını sağlamalıdır. Memurun ortağı veya bir yedek araç ambulansı hastaneye kadar takip etmelidir. Memur ön yargılı ise, ambulansı takip etmelidir.

33. YÜKSEK RİSKLİ ARAMA. Departman, hem memurların hem de şüphelilerin güvenliğini sağlamak için yüksek riskli arama kullanımına izin verir. Yüksek riskli arama için, şüphelinin memur ve/veya halka ciddi zarar verme riski konusunda makul bir gerekçeye sahip olması veya şüphelinin potansiyel olarak silahlı durumda olması gerekir. Bu teknik, yüksek riskli trafik kontrollerinde de yapılmalıdır.

Tüm amaçlar için, potansiyel olarak silahlı bir şüpheli aşağıdaki kriterlerden herhangi birini karşılayan biridir:
1-Ateşli Silahlar içeren bir suç kaydı varsa;
2-Sokak çetesinin bir üyesiyse;
3-Güvenilir bir tanık tarafından silahlı olduğu bildirildiyse;
4-Memurun, kişinin silahlı olduğuna dair makul şüpheleri varsa.

Not: "Makul şüphe", bir memurun şüphelinin faaliyeti, şüphelinin durma sırasındaki davranışı veya ciddi yaralanma tehdidini açıkça gösteren başka bir faktör hakkındaki gözlemlerini içerebilir. Bunların herhangi biri veya tamamı bir memura şüphelinin silahlı olabileceğine dair makul bir şüphe verebilir. Aramanın genişletilmesine ilişkin gerekçe, aramalarda geçerli olan yürürlükteki mevzuata dayanmaktadır. Yukarıdaki kriterlerden herhangi birini karşılamayan bir şüpheli "potansiyel silahlı " ilan edilmeyecektir.

Arama teknikleri de dahil olmak üzere herhangi bir taktiğin amacı, şiddet potansiyelini azaltırken şüpheli üzerinde kontrolü korumaktır. Yüksek riskli arama taktiklerinin kullanılması, memurlar için makul bir tehdit oluşturan tüm koşullara dayanmalıdır. Yüksek riskli arama taktikleri rutin olarak veya kişiyi korkutmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Memurlar, bu taktiği uygularken yetkisinin adli kullanımından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, memurlar bu taktiğin neden kullanıldığını iş arkadaşlarına açıklamakla sorumludur.

Genel olarak bu teknik, şüphelilerin aramalarını tamamlarken önceliğin şüphelinin mümkün olan en kısa sürede güvende olmasını sağlamak olduğunda kullanılmalıdır.

DEPARTMAN ARAÇLARI
40.ARAÇLARIN DETAYLARI VE KULLANILACAĞI BİRİM KODLARI.

Ford Crown Victoria Police Interceptor, CVPI olarak da bilinen belirgin bir devriye aracıdır. Bölüm personellerinin %90lık kesimi tarafından kullanılan araçtır.
Engine: 4.6L V8 motor(250hp)
Top Speed: 208km/h
Kullanılabilecek birim kodları: ADAMS, KINGS, SAMS, L, C


FPIU olarak da bilinen Ford Police Interceptor Utility, başka bir işaretli devriye aracıdır. Ford, CVPI'nin 2011'deki üretiminin sona ermesinden sonra bir Explorer modelini geliştirdi. Temel bir radyo otomobili olarak kullanılıyor.
Engine: 3.7L V6 motor(304hp)
Top Speed: 265km/h
Kullanılabilecek birim kodları: ADAMS, KINS, SAMS, L, C


41. ARAÇ EKİPMANLARI.
Araçlar içerisinde bulunan teçhizat ile donanımlar şu şekildedir:

1- 2 adet polis şeridi(bant)
2- 1 adet stop stick(araçlara müdahele için yere koyulan durdurma çubuğu)
3- 1 adet ilk yardım kiti
4- 1 adet yedek lastik
5- 1 adet maymuncuk
6- 1 adet spit mask
7- 1 adet işaret fişeği
8- 1 adet yangın söndürücü
9- 1 adet uyuşturucu tanılama kiti
10- 2 adet solunum maskesi

11- Ön kompartman/bölme;
12- MDC(Mobile Data Computer)
13- Radyo Sistemi, Siren Paneli
14- Silah Bölmesi(Beanbag)

CEZA TİPLERİ
Ceza tipleri A - B - C - D - E tipleri olmak üzere beşe ayrılır, bunlar;

- (A tipi) Park cezaları
- (B tipi) Bir yasanın veya bir kuralın ihlal edilmesi. (Infractions)
- (C Tipi) Küçük yanlışlıklar için kesilebilecek cezalar. (Şerit ihlali örn.) (Misdemeanors)
- (D Tipi) Şehir yasası tarafından yasaklanmış araç malzemeleri. (n2o)
- (E Tipi) Sokaklar, mülkler ve parklar için tasarlanmış bir ceza tipi. (Kirletme, özel mülklere giriş vs..)

Eğer bir memur size karşı ceza kâğıdı(makbuzu) uzatıp imzalamanızı isterse, bu aslında onun o cezayı ödeyeceğine dair yasa yemini oluyor. Eğer kişi cezayı ödemezse 72 saat içerisinde kişiye tutuklama emri çıkartılır.

FRATERNIZATION
Kardeşleşme, aslında birbiriyle ilgisi olmayan ve / veya sanki kardeş, aile üyesi, kişisel arkadaş ya da sevgili gibi farklı sınıftaki insanlarla sosyal ilişkiler kurarak "insanları kardeşlere dönüştürmektir". Kardeşleşmek aynı zamanda biriyle, özellikle de düşmanla müttefik olmak demektir.

Kişisel bir ilişki içinde bulunan görevlilerden, sonuç olarak çıkar çatışması oluşmaması için mümkün olan her önlemi almaları beklenir. Bu, bir subayla ilgili disiplin içerisinde herhangi bir rolü veya nesnel bakış açısının gerekli olduğu diğer durumları da içerir, sınırı yoktur.

Kişisel ilişki, bir çalışanın, bölüm tarafından belirlenen mesleki standartlara uyma yeteneğini olumsuz yönde etkilediğini kanıtlarsa, disiplin cezası dahil olmak üzere durumu değiştirmek için buna uygun cezalar verilir.

Kişisel bir ilişki içinde rapor vermemek, çalışanlara karşı disiplin cezası verilmesiyle sonuçlanabilir.

ORTAK KISALTMALAR
ADW - Assault with a Deadly Weapon. - Ölümcül silahla saldırı.
ALS - Advanced Life Support. - Gelişmiş yaşam desteği.
APB - All-Points Bulletin.  - Klasik APB, arama emirleri.
ASAP - As Soon As Possible. - En hızlı zamanda.
BLS - Basic Life Support. - Basit yaşam desteği
BOLO - Be On the Look Out. - Gözlerinizi dört açın, olay sonunda raporu verilen kişiler için kullanılır.
CCW - Carrying a Concealed Weapon. - Gizli silah taşımak.
CPR - Courtesy Professionalism Respect. - Nezaket,profesyonellik,saygı.
DOA - Dead On Arrival. -  Varış üzerinde öldü. [Kişi götürülürken, yol üstünde öldüyse bu kod verilir.]
DOB - Date of Birth. - Doğum tarihi
DUI - Driving Under the Influence. - Bir şeyin etkisi altında kalarak sürüş.
EMS - Emergency Medical Services. - Acil sağlık hizmetleri.
FTO - Field Training Officer. - Saha eğitim memuru.
FTS - Field Training Student. - Saha eğitimi öğrencisi.
GOV - Government. - Hükümet.
GSW - Gun Shot Wound. - Kurşun yarası.
LVA - Last Vehicle Alarm. - Son araç alarmı.
LHA - Last House Alarm. - Son ev alarmı.
LEO - Law Enforcement Officer. - Kolluk kuvvetleri görevlisi.
LOS - Length of Service. - Hizmet süresi.
LSPDM - Los Santos Police Department Manual. - LSPD El Kitabı
MDC - Mobile Data Computer. - Polis bilgisayarı, mobil veritabanı.
MNL- Monthly News Letter. - Aylık haber bülteni.
MVA - Motor Vehicle Accident. - Motorlu araç kazası.
MWFC - Miranda Warning Flash Card. - Miranda uyarı kartı.
OOTC - Office Of The Chief. - Şefin ofisi
OOTM - Officer Of The Month. - Ayın memuru
PIT - Pursuit Immobilization Technique. - Takip immobilizasyon tekniği.
POV - Privately-Owned Vehicle. - Özel şahsa ait araç.
R&U - Read and Understand. - Oku ve anla.
LSSD - Los Santos Sheriff Department. - N/A
Sitrep - Situation Report. - Durum raporu.
SIW - Standard-Issue Weapon. - Standart silah.

İSİMLEŞTİRİLMİŞ KANUNLAR
MEMUR olmaya hak kazanan ve eğitim görmeye başlayan memurların göreceği adli dava isimleri ve kanunları.

Tennessee v. Garner
Graham v. Connor
Scott v. Harris
Terry v. Ohio
Chimel v. California
Payton v. New York
Whren v. United States
United States v. Place
Atwater v. City of Lago Vista
Mapp v. Ohio
Illinois v. Wardlow
Weeks v. United States
United States v. Leon
California v. Hodari D.
Carroll v. United States
Katz v. United States
Delaware v. Prouse
New York v. Belton
Illinois v. Gates
Arizona v. Gant

EVSİZLER
Barınma durumlarına bakılmaksızın, Los Santos'da ki tüm bireylerin haklarını korumak ve yasaları adil bir şekilde uygularken ihtiyacı olanlara yardım etmek Bölümün politikasıdır. Evsizliği yaşayan bireyler genellikle bir suçun kurbanı olduğunda, bir suça tanık olduğunda veya kanunları ihlal ettiğinden şüphelenildiğinde özel dikkat gerektiren özel koşullara sahiptir. Ayrıca, evsiz kişiler, bir ceza soruşturması veya icra faaliyeti ile ilgisi olmayan Bölüm personeli ile  rızaya girdiklerinde, acil ihtiyaçlarını karşılamak için özel yardım isteyebilirler. Buna göre, uygun durumlarda, Bölüm personeli, geçici konut elde etmek için rehberlik ve bilgi sunarak evsizliği yaşayan kişilere yardımcı olmalıdır, Gerekirse tıbbi veya psikolojik hizmetler veya mevcut diğer hizmetler. Bununla birlikte, bölüm personeli, bireyin yardımı reddetme hakkına kesin olarak saygı göstermelidir.

FORCE MATRIX
1. SEVIYE Şüpheli kişi uysal davranıyorsa > Sözlü komutlar kullanılır.((Güç kullanımı burada devreye girmez, girer ise IA 'ya taşınır.))
2. SEVIYE Şüpheli kişi pasif direnç gösteriyorsa (sözlü direnç) > Sağlıklı iletişim kurulmaya çalışılır.((Hakaret, tehdit durumlarında kısmi güç kullanımı yapılabilir.))
3. SEVIYE Şüpheli kişi aktif direnç gösteriyorsa (fiziksel direnç) > İtaat teknikleri kullanılır.((Fiziksel direnç esnasında, Akademide gösterilen yakın dövüş eğitimi kullanılır. Eğer güç olarak yeterli değilseniz, şok cihazı((taser))kullabılabilir.
4. SEVIYE Şüpheli kişi yakın dövüş silahlarına sahipse > Öldürücü olmayan güç kullanılır.((Taser veya durumun büyüklüğüne göre beanbag kullanılır.))
5. SEVIYE Şüpheli kişi ateşli silahlara sahipse > Öldürücü güç kullanılır.((Eğer, bir memuru veya sivili tehdit ediyorsa...VIP rehine durumu var ise, öldürücü güç kullanımına izin verilir.))

MAKUL ŞÜPHE
Reasonable Suspicion | Makul Şüphe [#005.1]
Belirli gerçeklere veya koşullara dayanan ve o sırada yasa dışı bir faaliyete karıştığı düşünülen bir kişiyi durdurmayı ve aramayı haklı kılan bir somutsal şüphedir. Bir kişiyi durduran polis memurunun, şüphe düzeyinin muhtemel sebeplerle desteklenen inanç/ısrar/iddia etme düzeyi olmaması gerekir, aksine belirli gerçekleri veya koşulları olay esnasında veya sonunda gösterebilmelidir. Makul şüphe bir önseziden daha fazlasıdır.

Probable Cause | Muhtemel Sebep [#005.2]
"Muhtemel sebep" genellikle ceza hukukunda polisin birisini tutuklamak, o kişinin üzerinde arama yapmak veya iddia edilen bir suçla ilgili kişinin mülküne el koymak için yeterli sebeplere sahip olması gerektiği anlamına gelir. Bu gereklilik, ABD anayasasının dördüncü değişikliğinden gelmektedir.

PIT MANEVRASI
PIT Manevrası, 10-57 Victor durumunda kaçan bir aracı, etkisiz hale getirmek için uygulanan bir manevradır. Manevranın uygulanma şekli, birim aracının, kaçan aracın arka tamponuna sağdan ya da soldan, tersine diresiyonu kırarak dengesini bozması ve yoldan çıkarmasıdır. PIT manevrasını uygulamak için manevrayı yapacak birimin arkasında en az iki birim aracının olması gerekir, kaçan aracın şehir dışına çıkması beklenir, sivillerin yoğun olduğu bölgede manevra uygulanamaz, manevrayı uygulayan birim başarısız olur ise yerinden kıpırdamamalı ve gelen birim araçlarına yol vermelidir.

TAKTİKSEL PLAN
Barikatlı bir şüpheli, yalnızca kendisini tutuklamak isteyen memurlar için değil, diğer kişiler için de aşırı bir tehlike oluşturmaktadır. İyi karar, barikatlı bir şüpheliyi hemen acele etmek yerine taktik bir planın geliştirilmesini talep eder.

Memurlar kaçış yollarını mühürlemeli ve yardım istemelidir. Şüpheli izole edildiğinde, zaman memurların yararına olacaktır ve bölümün tüm kaynakları, şüphelinin bulunduğu yerden çıkarılmasında memurlara yardımcı olmak için hazırdır/kullanılmaya açıktır. Memurlar ve diğerleri(siviller, komite üyeleri) için yaralanma olasılığını en aza indirmek için, gerektiği şekilde uygun özel ekipman ve eğitimli personel talep edilmelidir. Mümkünse, güç kullanılmadan önce kendisini gönüllü olarak teslim olmaya ikna etmek amacıyla şüpheliyle temasa geçme çabası gösterilmelidir.

Hiyerarşik düzen/Emir komuta zinciri

Hiyerarşi kavramı alt-üst ilişkisine ve kıdemlendirmeye dayalı sınıflandırma basamaklarına verilen isimdir. Her kamu kuruluşunda
hiyerarşiye dayalı düzen mevcuttur ve altlık-üstlük prensibine uygun çalışır. Üst kıdemlerde bulunan personellerce verilen talimâtların alt
kıdemdeki personeller tarafından yerine getirilmesi esastır.


Şerif Departmanı'nın kendine has bir hiyerarşisi mevcuttur. Hiyerarşi basamakları arasındaki yetkilendirme ise kıdemden kıdeme farklılık
gösterir. Departman içerisinde emir verme yetkilendirmesine sahip olan ilk kıdem Deputy Sheriff(+I) kıdemidir. Deputy Sheriff(+I) kıdemindeki personeller,
saha eğitimini tamamlamış memurlara ve stajyer personellere emir verebilirler. Buna karşılık saha eğitimini tamamlayan ve Deputy Sherif
kıdemi olarak bilinen kıdemdeki personeller stajyerlere emir verme yetkilendirmesine sahip değildirler, yalnızca ricada bulunabilirler.
Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki personeller ise kendilerine verilen hemen hemen her talimâtı yerine getirmekle mükelleftirler. Daha üst kıdemdeki
personeller arasındaki hiyerarşik düzen ise alt kıdemdeki personeller arasında uygulanan hiyerarşiyle çok büyük benzerlikler gösterir.
Çavuş kıdemindeki personeller Deputy Sheriff(+I/Deputy Sheriff(+II) kıdemine, Yetkili Çavuş kıdemindeki personeller Çavuş kıdemine, Teğmen kıdemindeki
personeller ise Yetkili çavuş kıdemine emir verme yetkilendirmesine sahiptir. Ve bahsi geçerek örneklenen komuta zinciri pota olarak daha
alt kıdemleri de içerisinde bulundurur. emir verebilirler. Buna karşılık saha eğitimini tamamlayan ve Deputy Sheriff kıdemi olarak bilinen
kıdemdeki memurlar stajyer memurlara emir verme yetkilendirmesine sahip değildirler, yalnızca ricada bulunabilirler. Deputy Sheriff
kıdemindeki personeller ise kendilerine verilen hemen hemen her talimâtı yerine getirmekle mükelleftirler. Daha üst kıdemdeki memurlar
arasındaki hiyerarşik düzen ise alt kıdemdeki personeller arasında uygulanan hiyerarşiyle çok büyük benzerlikler gösterir. Çavuş
kıdemindeki personeller Deputy Sheriff(+I) ve Deputy Sheriff(+II) kıdemine, Sergeant II kıdemindeki personeller Çavuş kıdemine, Teğmen kıdemindeki
personeller ise Sergeant II kıdemine emir verme yetkilendirmesine sahiptir. Ve bahsi geçerek örneklenen komuta zinciri pota olarak daha alt kıdemleri de içerisinde bulundurur.

Olay yeri prosedürleri
• Olay yerinde memurların takınması gereken tavırlar
Los Santos Şerif Departmanı, bazı durumlarda olay bölgelerini barikat veya bant ile kontrol altına alır. Bu gibi durumlar genelde ev, iş yeri, mahalle baskınları, rehine kurtarma operasyonları, yaralı memur-sivillerin bulunduğu bölgeler, trafik kontrol noktalarının kurulması benzeri vakâlardır. Olay yerinde memurlardan hiyerarşiye uygun şekilde bazı beklentiler mevcuttur. Kıdemlendirme şekilleri aşağıda belirtildiği gibidir.

• Yaralı memur/sivil bulunması durumunda: Beşten az yaralı mevcutsa bunnybox olarak bilinen araç formasyonu uygulanır. Saha eğitimini tamamlamış ve stajyer memurlar yaralıların durumuyla ilgilenirlerken apoletli memurlar araç formasyonunun içinde kalarak çevre güvenliğini sağlarlar. Bölgede çok sayıda yaralı memur/sivil mevcutsa bölgeye giriş ve çıkış imkânı sağlayan tüm yol ağızları kapatılarak bölge barikatlarla kontrol altına alınır. Trafik geçici süreliğine dondurulur, yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alınarak memurlar ile ilgilenilir. Memurlar hiçbir şekilde araç formasyonunu terk etmemeli ve kahramanlık yapmaya çalışmamalılardır.
• Baskın: Bazı durumlarda ev veya iş yerlerine SEB tarafından baskın gerçekleştirilir. Bu gibi durumlarda bölge tamamıyla barikatlandırılır, gerekirse üst caddelerin trafiği bile kesilebilir. Bu gibi durumlarda baskının gerçekleşeceği bölgede bulunan stajyer memurlar barikatın içerisinde kalarak çevre güvenliğini sağlarlar, SEB divizyon mensubu operatörler ise emir-komuta çerçevesinde baskını gerçekleştirirler.
• Rehine durumları: Rehine durumlarında da bölge barikatlarla kontrol altına alınır. Dedektif Büro personelleri rehine tutucusuyla iletişim gerçekleştirirken saha eğitimini tamamlamamış stajyer memurlar barikat başında kalarak bölge güvenliğini sağlarlar.
• Yeni başlayan çatışma: Memurlara ateş açıldıysa ve birim yalnızsa, deputyler destek talepleri karşılanana kadar siper alarak atışa karşı kendilerini korumalıdırlar. Araçtan sorumlu şerif deputyi -yani birim içerisindeki en yüksek kıdeme sahip olan memur yakın telsiz üzerinden devriye partnerine talimâtları vererek yönlendirir. Destek gelene kadar temkinli olunmalı ve memur yaşantısı tehlike altında atılmamalıdır.
• Trafik kontrol noktaları: Bu gibi durumlarda uygulanacak yetkilendirmeler ise Trafik Uygulama Birimi mensubu olan en yetkili memurdadır. Deputy Sheriff Trainee dubaları ve barikatları yerleştirmesini talep edebilir, gerekli yönlendirmeleri yapabilirler. Divizyon içi yetkilendirmeleri geçerlidir.
•Danger zone bölgesine iki birim bile olsa GİRİLEMEZ. En az üç birim zorunlu!

Stajyer memurun çatışma rehberi
• Stajyer memurun çatışma rehberi
Bilindiği üzere polis akademisinden uygun puan ile departmana istihdâm edilen memurlar ilk olarak Deputy Sheriff Trainee kıdemi ile departman hiyerarşisinde yer alırlar. Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki memurlara stajyer memur da denir ve yoğun bir saha eğitimi sürecine tabii tutulurlar. Saha eğitim süreçlerini doğal olarak sahada geçirdiklerinden dolayı, az da olsa çatışmalarla karşılaşırlar. Bu rehberde stajyer memurun çatışma esnasında sergilemesi gereken tavırlardan bahsedilecektir.

Saha içerisine giriş sağlayan stajyer memurlar, çatışmalara alışkın olmadıkları için ilk dönemlerinde bu duruma adapte olmak için zamana ihtiyaç duyacaklardır. Ancak Şerif departmanı bünyesinde görev alan personeller saha içerisinde profesyonellikten uzak tavırlar sergileyemezler. Çünkü profesyonellikten uzak tavırlar departman imajına zarar verir ve yönetim ekibi departmanın sivillerin gözündeki imajının zedelenmesini istemez. Bu sebepten dolayı saha içerisinde çatışma ile karşılaşan stajyer memurlara yönelik bir program hazırlanmıştır ve bu program saha eğitimi haricinde verilir.

Bu kurs içerisinde stajyer memurlara öğretilenler aşağıda maddelendiği gibidir.

• Panik kontrolü ve nefes alışverişi egzersizleri.
• Çatışma esnasında stajyer memurların alması gereken pozisyonlar.
• Atış talimleri.

Kurs tamamlandıktan sonra stajyer memurun sahada profesyonel performans göstermesi ve hata yapmaması beklenir, kurs içeriğinin alındığı stajyer memurun imzasıyla teminat altına alınır.

Bilinmesi gereken kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

• Saha içerisindeki stajyer memurlar olası bir çatışma anında soğukkanlı davranmalıdır.
• Olası bir çatışma esnasında öncelikle atış alınan yön hızlıca teyit etmelidir. Ardından atışın geldiği yönden hasar alınmayacak bir siper elde edinilmelidir. Bu siper, genelde ekip aracı olur.
• Çatışma esnasında yakın telsiz üzerinden bildirilen üst komutları dinlenmeli, taktiksel frekans içerisinde gerçekleşen bir durumsa frekanstaki en yetkili memurun talimatları dinlenmelidir.
• Çatışma esnasında stajyer memurlar belirlenen siper bölgesi veya araç formasyonu sınırları içerisinde kalmalıdırlar. Kahramanlığa soyunan bir stajyer memur çatışma sonrasında cezâi işleme tabii tutulur.
• Çatışma esnasında stajyer memurlar güç kullanım prosedürlerine uymalıdırlar. Karşılarındaki kişiye uygulanacak güç dozajını iyi ayarlamalıdırlar.

Deputy Sheriff Trainee rehberi
Stajyer memurların göstermesi gereken tavırlar
Stajyer memur olarak bilinen Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki personeller, LSSD'nin istihdâm ettiği resmî polis memurlarıdırlar. Fakat saha eğitimi olarak bilinen bir süreci atlatmaları gerekmektedir. Saha eğitimi süresince bir akademi öğrencisinin polis akademisinde göstermesi gereken tavırlara büyük oranda benzerlik gösteren bazı davranışlar göstermelidirler. Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki personeller, aynı akademide olduğu gibi öğrenmeye açık olmalıdırlar. Zirâ temel polislik bilgisinin yanı sıra, saha bilgisine de artık sahip olmalıdırlar.

Altı ay ile bir senelik bir saha eğitim süreci içerisinde saha bilgisini en ufak ayrıntılarına kadar öğrenecekleri bir süreci atlatmaları gerekmektedir. Bu süreçte yanlarında sahayı onlara tanıtacak ve polislik bilincini kendilerine aşılayacak olan eğitmenleri olan, Deputy Sheriff(+I)/Deputy Sheriff(+II) kıdemine mensup olan kıdemli saha eğitim subayları ve saha eğitim memurları bulunur. Eğitim konusunda stajyer memurlara her konuda yardımcı olan bu kıdemdeki eğitmen memurlar, stajyerlerin sahaya dair akıllarına takılan her tarzda soruya da cevap verecek olan otoritelerdir. Saha eğitim takımı ve stajyer memurlar, sahanın ayrılmaz ikililerini oluştururlar. Öyle ki, saha eğitimi süresince yetkin olduklarına dair saha raporlarına sahip olmayan stajyerler saha eğitimlerini tamamlayamazken saha eğitimine katkı sağlamayan eğitmenler de saha gözetmenliğinin ilk adımı olan Çavuş kıdemine terfi edemezler.

Bu noktada saha eğitmenlerinin tatlı baş belaları olan stajyer memurlar, karşılaştıkları her fırsatta saha eğitmenlerini sıkıştırmalıdırlar. Eğitmenlerin kendi ayaklarını gelmesini beklemektense, öğretmenine soru sormak için onu arayan bir kolej öğrencisi edâsıyla eğitmenlerini peşlemelidirler. Ancak bunu gerçekleştirirken rahatsız edici düzeyde, hırpalayıcı ve boğucu bir tavır takınmamalıdırlar. Saha eğitmenlerine yüksek bir hürmet ve saygı duymalıdırlar. Sormaları gereken soruları zamanı geldiğinde sormalı ve sabırlı olmalıdırlar. Saha eğitmenleri de stajyer memurlara ellerinden geldiğince yardımcı olmalı, onları saha eğitimine layık şekilde yetiştirmelidirler.

Saha eğitimi süresince stajyer memurlardan beklenen temel davranışlar aşağıdaki gibidir.

• Saha içerisinde kendilerinden beklenen performansı göstermek.
• Öğrenmeye ve bilgiye aç olmak, sahayı tanımak için yüksek derecede efor sarf etmek.
• Saha içerisinde karşılaştıkları olaylarda sakinliklerini ve profesyonelliklerini korumak, duygusallıktan sıyrılmak için çabalamak.
• Temel ilk yardım uygulamaları, akademide öğretilen bilgiler ve ekipmanlar gibi konularda kendilerini geliştirmek.
• Saha eğitmenlerine performanslarını kanıtlayıcı nitelikte cevaplar sunmak.
• Kahramanlığa soyunmamak, saha içerisinde karşılaşılan tehlikelere atılmamak. Kendilerine gelecek zararlardan saha eğitmenlerinin sorumlu tutulacağının farkında olarak karşılaşılan vakâlara temkinli yaklaşmak.
• Saha içerisindeyken her kıdemden sahip olacakları ekip partnerlerini kollamak, hayat kurtarmanın öldürmekten daha önemli olduğunun bilincinde olmak.
• Departman tarafından belirlenen Deputy Sheriff Trainee görevlendirmelerinde aktif olarak görev almak.
• Hiyerarşik düzene uygun şekilde sağlıklı iletişim prosedürlerini takip etmek ve belirlenen hitâp şekillerinin dışına çıkmamak.
• Kanun koruyucusunun yeminine harfiyen bağlı kalmak.

Deputy Sheriff rehberi
Saha eğitimini tamamlamış deputylerin göstermesi gereken tavırlar;
Uzun ve yorucu bir sürecin ardından stajyer memurlar saha eğitim programlarını başarıyla noktalarlar ise, Deputy Sheriff kıdemine terfi ederler. Deputy Sheriff kıdemi, saha eğitimini tamamlamış ve görev bilinci oluşmuş memurları niteleyen bir kıdemdir. Deputy Sheriff kıdemindeki personellerin saha içerisinde yetkin, nerede ne ne yapılması gerektiğini bilen memurlar olması gerekmektedir. Öyle ki, Deputy Sheriff kıdemi departmanın sahadaki bel kemiğidir ve en 2020 istatistiklerine göre sahada en çok memur bulunduran kıdemdir. Bu sebepten dolayı bu kıdeme mensûp olan memurların hiç hata yapma hakkı yoktur. Profesyonel olmalılardır.

Bu sorumluluğu üstlenen Deputy Sheriff kıdemindeki personeller, bazı görevlendirmelere de sahiptirler. Saha eğitmeni adayı olarak görüldükleri için bilgilerini stajyer memurlara aktarmalı, onlara en az saha eğitmenleri kadar yardımcı olmaya çalışmalılardır. Eğitici kimliği edinme konusunda saha eğitmenlerini gözlemlemeli, örnek teşkil edilecek davranışlar sergilemelilerdir. Saha eğitimini tamamlayan memurlar stajyer memurları yanlış bilgilendirmemeli, bilgileri dahilinde kendilerine yöneltilen sorulara cevaplar yaratmalılardır. Stajyer memurlara departman işleyişi, görev alanları, saha içerisindeki davranışlar ve diğer ufak detaylar hakkında tüyolar vermelidirler. Bunu yaparken alçakgönüllü olmalı, sahip oldukları bilgilerle stajyer memurları ezmemelilerdir. Stajyerlere takılabilirler, 'çaylak' veya 'boot' olarak hitap edebilirler fakat üstünlük kuramazlar. Ayrıca stajyer memurlara emir verme yetkilendirmesine de sahip değildirler. Yalnızca ricada bulunabilirler.

Deputy Sheriff kıdeminin stajyer memurlar ile aralarında kuracakları samimiyet çok ince bir çizgiyle ayrılmalıdır. Asla görevle alakalı olan konularda taviz gösterilmemelidir ve profesyonel iş etiği elden bırakılmamalıdır. Bunun dışında Deputy Sheriff kıdemindeki personeller, üstlerince kendileri için belirlenen görev çizelgelerine uygun hareket etmeli ve aktif olarak sorumluluk almalıdırlar. Deputy Sheriff kıdemi için belirlenen vazifelendirmeler ve kendilerinden beklenen tutumlar aşağıda bulunan listedeki gibidir.

• Saha konusunda yetkin bilgiye sahip olmak, bilgi eksiği mevcutsa bunu en kısa sürede kapatmak.
• Tam profesyonellik çerçevesinde disiplinli bir tutum takınmak.
• Görev etiği ile sınırlandırılmış ahlakî çizgileri aşmamak.
• Görevden taviz göstermemek.
• Saha içerisinde üstler tarafından verilen talimâtları uygulamak.
• Saha eğitmenliği kursu çerçevesinde eğitici kimlik kazanmak ve idealist memurlar olarak tanınmak.
• Kuralları harfiyen yerine getirmekle kalmayıp kuralların uygulanması için çaba göstermek.
• Saha içerisinde aktif olarak görev almak.

Saha eğitmenliği rehberi
Saha eğitim subaylığı çok önemli bir iştir. Mâhiyet arz eden vazife ve sorumluluklarınız mevcut. Çünkü bu kıdemde sizden bir şeyler yapmanız ve kendinizi göstermeniz bekleniyor. Kendinizi kanıtlayacağınız kıdem saha gözetmenleri yani çavuşlar olacak. Sizi yakından takip ederek performansını değerlendirecek, bunları rapor haline getirecek ve bu raporları komuta takımına sunacaklar. Eğer görevlerinizi ihmâl ediyorsanız, çavuşların komuta takımına sizin hakkınızda sundukları rapor olumlu olmayabilir.

Görevinizi düzgün yapmadığınız zamanlarda çavuşlar sizi uyarabilir, kendinize çekidüzen vererek toparlamaya çalışın. Sizin hakkınızda komuta takımına olumsuz görüşlerin verildiği bir dosya sunan bir çavuş olduğunu öğrenirseniz bahsi geçen çavuşa hesap sormaya kalkışmayın. Sonuçta onlar da departman içerisinde kendileri için belirlenen işleri yerine getiriyorlar.

Görevinizi layığıyla yapıyorsanız zaten saha gözetmenlerinin sizin hakkınızda yazdıkları rapor olumlu olacaktır.

Saha içerisinde pek çok farklı isimle anılacaksınız, bu terimlerden şimdi kısaca bahsedelim.

• 'Kıdemli saha eğitim memuru, Deputy Sheriff(+II) herhangi bir devriye aracındaki en yetkili subayı nitelemek için kullanılan terimdir. Üç apoleti bulunmayan en yüksek subay rütbesini tanımlamak için kullanılır. [Deputy Sheriff(+II)]
• 'Saha eğitim memuru veya eğitmen memur' denildiğinde, aslında yukarıdakiyle arasına kocaman bir eşittir koyabiliriz. Hemen hemen aynı şey. Bu kıdemle anıldığınız zaman saha eğitimciliğiniz ve talim subaylığınız öne çıkartılmış oluyor. Fırfırlarınızın olduğunu belirten bir sıfat.  [Field Training]
• 'Talim eğitmeni', saha eğitiminde prosedürlerin nasıl uygulanacağını açıklayan polis memurları için kullanılır. Eğitmen fırfırı olmayan memurlar hiçbir şekilde talim eğitmeni olarak anılamazlar. Yukarıdaki terimlerle benzeşim gösteren bir nitelik. Ayrıca şerif tarzındaki siperli keplerinizin üstünde de 'Talim Eğitmeni' yazısı bulunuyor ve diğer kıdemlerdeki memurların bu kepleri takması yasak. [Drill Instructor]

Saha eğitim terminolojisi çok karışık sayılmaz aslında, gördüğünüz gibi. Birbirine benzeyen üç farklı kavramdan ibaret diyebiliriz.

Saha eğitiminden sorumlu olduğunuz için çaylakların çok fazla üzerlerine gitmeyin, elinizden geldiğince nazik şekilde sahayı onlara tanıtmaya çalışın. Eğitici bir kimliğe sahip olduğunuzu ve çaylaklara muhtaç olduğunuzu unutmayın. Çaylakları eğitmezseniz kolunuza üçüncü bir apolet takmazlar, çaylaklar da size saha eğitim raporu yazdırmadığı sürece Deputy Sheriff kıdemine terfi edemezler. Karşılıklı yardımlaşma (mutual aid) çerçevesinde Kropotkin'i onurlandırın.

Saha eğitim subayının görevleri
• Akademiden yeni mezun olan stajyer memurlara sahayı tanıtmak.
• Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki personellere polislik anlayışını uygun şekilde aşılamak.
• Saha eğitim programını fırfırın onuruna yakışan şekilde uygulamaya koymak, çaylakların prosedürleri ve saha içeriğini eksiksiz şekilde kavramasını sağlamak.
• Saha eğitim programı çerçevesinde eğitimleri verilen memurların personel dosyalarını güncel tutmak, saha eğitim raporlarını hazırlamak.

İsteğe bağlı (opsiyonel) görevler
• Saha gözetmenliği kursunda stajyer saha gözlemcisi olarak görev almak.
• İşe Alım ve İstihdam Birimi bünyesinde akademi eğitmeni olarak görev almak.
• Eğitim Divizyonu bünyesinde Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki personeller için prosedür tekrarı yapmak.
• Çavuşlara milkshake ve kahve götürmek.

Basitçe stajyer memurlara öğretilmesi gereken prosedürler ve saha eğitimine dair içerikler
• Üst arama ve tutuklama prosedürleri.
• Trafik çevirmesi ve öncelikli trafik durdurması prosedürleri.
• Teçhizatların tanıtılması ve açıklanması.
• Araçlar ve bagajda bulunan ekipmanların tanıtılması.
• Araç içi ve araç bagajında bulunan ekipmanların pozisyon tetkiki.
• Üniforma prosedürleri.
• Telsiz kullanımı.
• Hiyerarşi eğitimi.
• Sivillerle kurulan iletişim çerçevesindeki kurallar.
• Departmanlar arası iletişim prosedürleri.
• Memur sakinliği konusunda bilgilendirme.
• Güç kullanım prosedürleri.
• Genel iletişim, diksiyon ve hitâbet prosedürleri.
• Divizyonlar hakkında bilgilendirme.
• Miranda ve suçluların hukukî hakları konusunda bilgilendirme.
• Araç kullanımı, trafik kuralları ve PIT eğitimi.
• Devriye araçları ve departman envanteri hakkında ayrıntılı bilgilendirme.

Deputy Sheriff kıdemine terfi eden bir memurun teorik olarak yukarıdaki içeriğin tamamına hakim olması gerekmektedir. Bir saha eğitim subayının ne kadar büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bir saha eğitmeni, yukarıda bahsi geçen bütün polislik bilgilerini Deputy Sheriff Trainee kıdemindeki bir personele eksiksiz şekilde aşılamakla mükelleftir.

Saha gözetmenliği ve Çavuş rehberi
Saha gözetmenliği hakkında bilgilendirme
Aylardır polis rolü yapıyorsun. Çaylaklık aşamanı geçtikten sonra saha eğitimini tamamladığına dair belgelerin de imzalandı. Terfilendirmede bir apolet alarak Deputy Sheriff(+I) kıdemine lâyık görüldün. Sonra, Deputy Sheriff(+II) kıdeminin fırfırlarını taktılar sana. Akademiye yeni katılan çaylaklara saha eğitimi verip temel polislik bilgilerini öğretmekle sorumlu tutuldun. Saha eğitimi verdiğin çaylaklar bir şeyler kaptı.

Yönetim de seni en sonunda çavuşluğa terfi etti.

E-ee? Sonra?

Sahaya çıkacaksınız ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Daha önce hiç çavuş rolü gerçekleştirmediniz mi? O halde bu rehber tam size göre!

Bu rehberde, nasıl saha gözetmenliği yapacağınızı öğreneceksiniz. Çavuşların görevleri, rolsel planlamaları, gözetmenliğin çeşitli dalları ve orta düzeyli kıdemdeki departman personelinin yapması gerekenler hakkında bilgi edineceksiniz.Çavuş kıdeminin departman hiyerarşisindeki yeri

Öncelikle hiyerarşideki yerinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Çavuşlar departman hiyerarşisinin hangi kısmında yer alır, hangi kıdemlerle ilişki içerisindedirler tarzındaki sorularınızın cevapları bu kısımda olacak.

Alt kıdemdeki personeller ile alt kıdemdeki personellerin ayrılma noktasıdır diyebiliriz. Çavuşlar üst kıdem mensubu personeller değildirler. Ancak alt kıdem personeli olarak da sayılmazlar. Bu yüzden tam olarak 'orta' kıdemde bulunduğunuzun farkında olmalısınız. Orta kıdemde bulunan personellerin hiyerarşiye göre astlarına ve üstlerine karşı çok dengeli bir tavır takınması gerekmektedir. Bu yüzden rollerinize yön verirken departman avcunuzun içindeymiş gibi davranmayın. Vazifelerinizi yerine getirmeye odaklanın. Hem üstlerinizle hem de astlarınızla çok sağlam bir iletişim kurmanız gerekiyor bu noktada. Ve iletişiminizi gerçekleştirirken de çok seçici olmalısınız.

Orta kıdemdeki bir personel için iletişim her şeydir. Yükseleceğinizin de çakılacağınızın da hiçbir garantisi olmadığından, rol içerisinde daha mütevazi takılmayı tercih edebilirsiniz. Bu yüzden ast-üst fark etmeksizin elinize geçen iletişim fırsatlarını kaçırmayın. Çünkü sizin görevlerinizin arasında, alt kıdem ile üst kıdem arasındaki iletişimi sağlamak gibi bir unsur mevcut. Alt kıdemdeki personelin şikayetlerini iyi dinleyin ve üst kıdemdeki personele bu şikayetleri düzgün bir şekilde bildirin. Uygunsuz bir dil kullanmanız veya alt kıdemin şikayetlerini çarpıtarak üst kıdeme yansıtmanız sizin için güzel sonuçlar yaratmayacaktır. Dürüst olun. Hataları su yüzüne çıkartmaktansa üzerini örtmeyi tercih edin.Saha gözetmenliğinin açıklanması - çavuşun görevleri ve saha gözetmenliği terminolojisi

Los Santos Polis Departmanı'ndaki çavuşların pek çok farklı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar, saha gözetmeninin kıdeminin ne olduğuyla alakalı olarak değişiklik gösterir. Saha gözetmeni olarak anılan kıdemleri açıklayarak başlayalım.

Saha gözetmeni olabilmek için en az Çavuş kıdeminde olmalısınız. Sergeant II kıdemindeki personeller de saha gözetmeni olarak sahada bulunabilirler fakat Çavuş'a nazarân sahadaki pozisyonları birkaç farklılık gösterir. Kısaca açıklayalım.

• 'Kurmay polis subayı' Yüzbaşı rütbesinin üstünde rütbeye sahip departman çalışanlarını nitelemek için kullanılan bir unvandır. [Staff Oficer]
• 'Komuta subayı' departman içerisindeki bir grup, divizyon, büro veya bölge komutasından sorumlu personellere denir. [Commanding Officer]
• 'Direktör' departman içerisindeki bir ofisin tamamını kontrol eden komuta personeli için kullanılır. [Director]
• 'Saha kumandanı' acil bir durumda personel komutasını alan veya önceden planlanmış etkinlik/olaylarda yetkili olan çalışanlara denir. [Field Commander]
• 'Devriye amiri' belirli bir devriyenin/devriye grubunun veya devriye bölgesinin yönetiminden sorumlu personeli tanımlamak için kullanılır. [Watch Commander]
• 'Saha gözetmeni' saha gözetmenliğinden veya belirli bir birimin/ünitenin gözetiminden sorumlu çalışanları niteler. [Supervisor]
• 'Yetkili polis memuru' bir bölümden veya tek bir birimden sorumlu polis memurlarını niteler. [Officer in Charge]

Yukarıda açıkladığım kavramların nasıl işlediğini kavramak başlarda sizin için zorlayıcı olabilir ama korkmayın. Zamanla alışacaksınız.

Yukarıda belirtilen görev çizelgesi, kıdeme uygun şekilde belirlenmiştir. Saha içerisindeyken Çavuş kıdemindeki kişi mesela devriye amiri olarak anılamaz. Çavuş kıdemindeki personelin saha içerisinde üstlenebileceği en üst görevlendirme saha gözetmenliğidir. Sergeant II kıdemindeki personelden itibaren devriye amiri olarak görev alabiliyorsunuz. Daha üstteki görevlendirmeler için ise teğmen-yüzbaşı tarzında bir kıdeminiz olması gerekiyor.

Özetleyecek olursak Sergeant II kıdemindeki bir personel basitçe Çavuş kıdemindeki personelden daha üstündür. Hiyerarşiye uygun şekilde iki kıdem de görevlerini yerine getirmekle sorumludur.

Çavuş kıdemindeki personelin görevleri
• Saha gözetimini gerçekleştirmek.
• Saha gözetimiyle alakalı rapor çıkartmak, ortaya çıkan raporu resmîyete uygun şekilde komuta takımına iletmek.
• Saha eğitiminden sorumlu memurların performansını gözlemlemek.
• Saha eğitim programının düzgün işleyip işlemediğiyle alakalı rapor çıkartmak, raporu komuta takımına iletmek.
• Sahadaki birimlerin düzgün şekilde dağılımını sağlayarak denge kurmak.
• Saha içerisindeki görevli personeli denetlemek.
• Operatör çağrılarını yanıtlamak, sahayı taleplere uygun şekilde yönlendirmek.
• Saha personelini gerektiğinde motive etmek ve onlara esin kaynağı olabilecek bir figür olarak öne çıkmak.
• Saha içerisindeki disiplin gerektiren durumlarda cezaî yaptırımlar uygulamak.
• Saha eğitim programındaki eksiklikler konusunda saha eğitim subaylarını uygun şekilde yönlendirmek, gerektiğinde eksiklerini gidermeleri konusunda uyarmak. Aynı şekilde gerektiğinde saha eğitim programına gerektiği zamanlarda yardımcı olmak.
• Görevini yerine getirmeyen veya eksik getiren saha eğitim subaylarını komuta takımına rapor etmek.
• Alt kıdem personelin istek ve şikayetlerini üst kıdemlere iletmek.
• Üst kıdemden gelen emirleri alt kıdeme duyurmak, uygulanmasında öncülük etmek.
• Personelin saha dışındaki yaşamında destekleyici bir figür olarak öne çıkmak. Nişan, evlilik, depresyon, psikolojik sorunların baş göstermesi gibi durumlarda öncü veya destekleyici tavır alarak personele güven vermek.

Sergeant II kıdemindeki personelin görevleri
• Devriye amiri olarak görev almak.
• Saha gözetmenlerinin -Çavuş- kıdemindeki personel- performansını gözlemlemek.
• Komuta takımının hazırladığı görevlendirmenin alt kıdemlerde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek.
• Çavuş kıdemindeki personelin hazırladığı raporları incelemek, değerlendirme yapmak.
• Çavuş kıdemince iletilen alt-üst kıdem arasındaki iletişimi sağlayacak raporları komuta takımına iletmek.
• Saha eğitim programı denetimini uygun şekilde rayına oturtmak. Görevini yerine getirmeyen personelin raporunu hazırlayarak İç İşleri'ne iletmek.
• Gerektiğinde diğer memurlara örnek teşkil edecek sert cezaî yaptırımlar uygulamak.
Daha az ölümcül beanbag ve elektroşok silahı
Beanbag Etrafa saniyede 70-90 metre aralığında saçılır, 6 santimetrekarelik bir alanı etkisi altına alır ve ateşlendiği bölgedeki hedef üzerinde şok etkisi yaratır. Kas spazmı yaratma prensibiyle hedefi etkisiz hale getirmeyi amaçlar. Kullanım menzili maksimum 20 metre, daha uzun mesafeye sıkmayı denerseniz boşa sıkmış olursunuz.

Kullanım Amaçları
• Etrafındaki memur ve sivil yaşantılarını tehdit etmeyen, kesici-körelmiş-künt aletler bulunduran şahısların etkisiz hale getirilmesi.
• Topumsal olaylar ve grevlere müdahale.
• Sudan çıkan suçluların etkisiz hale getirilmesi.
• Memura direnen ve mukâvemet gösteren sivillerin etkisiz hale getirilmesi.
• İntihar vakaları.
• ve Yaya kovalamacaları.

Kullanım Prensipleri ve Yasakları
• Elinde silah bulunduran, yüzü memurlara dönük olan ve aktif şekilde ateş eden şahıslara karşı kullanılmaz.
• Yaşlı, hamile, ergen birey sınıfında olmayan çocuklara ve bilinen kritik rahatsızlıkları bulunan kişilere karşı kullanılmaz.
• Engellilere karşı kullanılmaz.
• Ateşlendiğinde düşme riski taşıyan, yüksek bölgelerde bulunan kişilere karşı kullanılmaz.
• İdeal kullanım mesafesinin daha yakınında bulunan kişilere karşı kullanılmaz. Kullanıldığı takdirde ciddi yaralanmalara, kemik kırılmalarına ve ölüme sebebiyet verebilir.
• Ölümcül olmayan güç kullanımı kapsamında değerlendirilen daha az ölümcül bir görev ekipmanı olduğu unutulmamalıdır. Kişilerin ölümüne sebebiyet verecek kafa, göğüs kafesi, kalp bölgesi, boyun, ciğerler ve dalak kısımlarına ateşlenmemelidir.


Taser


Taser dartlarını sapladığımız kişiye karşı uygulanması gereken işlem, kişi etkisiz hale getirildikten sonra tetiğe basılmasının bırakılması ve kişiye saplanan elektrodların çıkartılmasıdır. Taser silahının maksimum kullanım menzili üç metredir.

Taser silahının kullanım amaç ve prensipleri

Kullanım Amaçları
• Taciz vakalarının kontrol altına alınması.
• Memura direnen ve mukâvemet gösteren sivillerin etkisiz hale getirilmesi.
• Yaya kovalamacaları. Kullanım amaçları bu şekildeyken,  Kullanım Prensipleri ve Yasaklarına geçelim


• Elinde kesici-körelmiş-künt ve ateşli silah bulunduran şahıslara karşı kullanılmaz çünkü kişinin parmağı tetiğe basılı kalarak etrafa şok sebebiyle ateş açabilir.
• Yaşlı, hamile, ergin birey sınıfında olmayan çocuklara ve bilinen kritik rahatsızlıkları bulunan kişilere karşı kullanılmaz.
• Merkezî sinir sistemi rahatsızlığına sahip olduğu bilinen kişilere karşı kullanılmaz. Kısmî veya tüm vücudu etkisi altına alan felce sebebiyet verebilir.
• Engellilere karşı kullanılmaz.
• Sudan çıkan kişilere ve suya karşı uygulanmamalıdır. Her ne kadar taser silahının kabzası iletken olmayan maddeden yapılmış olsa da memur yaşantısı risk altına atılmamalıdır. Sudan çıkan kişilerin de ıslak olduğu göz önünde bulundurularak su-elektrik etkileşimi konusunda riske girilmemelidir.
• Ateşlendiğinde düşme riski taşıyan, yüksek bölgelerde bulunan kişilere karşı kullanılmaz.
• Ölümcül olmayan güç kullanımı kapsamında değerlendirilen daha az ölümcül bir görev ekipmanı olduğu unutulmamalıdır. Uygulanan kişiler etkisiz hale getirildikten sonra voltaj kesilmelidir. Etkili düzeydeki düzenli voltaj, kişide kalıcı hasara sebebiyet verebilir.

Terry v. Ohio
Departman memurların sivilleri durdurma, mülklerine el koyma gibi makul şüphe faktörünün bulunmadığı; bu faaliyetleri memurların gerçekleştiremediği yasak olduğu dönemlerde, günümüzün elli yıl öncesinde bu maddeler ABD Yüce Mahkemesi tarafından değiştirildi.

   Bu kanun; halk üyelerinin sorgulanmaması, muhtemel bir neden olmadan silah ve uyuşturucu maddelerinin yasaklanması halinde vatandaşın makul şüpheye rağmen durdurularak sorgulanma ve üst aramasının yasak olmasıydı. Bu şüphe günümüzde dördüncü değişikliğin makul olmayan arama ve el koyma yasağı ihlalini teşkil etmemektedir.
"Terry v. Ohio" vakası; 1963 yılında, Aralık ayının on ikinci günü, Clevaland'in Ohio ilçesi içerisinde gerçekleşmiştir. Vaka, bir Cleveland polis dedektifi olan Martin McFadden'in olası bir silahlı soygunun önlenmesine yönelik bir arama yapma eylemlerinin ardından ortaya çıktı. 31 Ekim 1963 öğleden sonra McFadden, bir mağazayı soymaya hazır olduğuna inandığı üç kişiyi araştırdı. Adamlardan ikisinin, John Terry ve Richard Chilton'ın tabanca taşıdığı tespit edildi ve gizli silah taşımaktan dolayı yargılandılar. Tutuklanarak Cleaveland içerisinde mahkum edildiler.

   Mahkemeye itiraz edenler; mahkum etmek için kullanılan kanıtların yasa-dışı bir arama sırasında keşfedildiğini savunarak temyiz ettiler ancak mahkumiyet, Ohio Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Muhalifler, Yüksek Mahkeme'nin polise arama ve el koyma yapmak için daha fazla yasal otorite sağladığını iddia eden Justice William Douglas'dı. Justice Douglas, polis aramalarının olası olası standart eşiği ile sınırlı kalması gerektiğini savundu. Buna ek olarak, Justice Douglas; bireysel özgürlük pahasına polise açıkça daha fazla güç ve otorite sağlayan imalardan dolayı da rahatsız oldu. Bu vaka hakkındaki departman söylentileri aylar sonra ABD Yüce Mahkemesi'ne kadar yayıldı, durumu inceleyen juriler, belirli prosedürler altında "Terry v. Ohio" tüzüğünü dördüncü değişiklilikte uygulamaya koydu. Böylece eyaletler çapındaki bütün departman memurları; makul şüphe doğrultusunda üst arama, el koyma, durdurma ve sorgulama yetkilerine sahip olmuş oldu.

Miranda  v. Arizona
Miranda v. Arizona olarak bilinen mahkeme kararından sonra yürürlüğe sokulan Miranda uyarılarının geneline Miranda hakları denir. 13 Mart 1963 senesinde Phoenix Polis Departmanı tarafından on sekiz yaşındaki bir kadını kaçıran ve tecavüz eden Ernesto Miranda'nın davasından sonra çıkartılan mahkeme kararı ile kolluk kuvvetlerinin bir prosedürüne ismini vermiştir.

Polis memurları tarafından iki saat sürdürülen sorgulamadan sonra Miranda, yazılı ifadeyi içeren formlarda tecavüz suçlamasına itiraf etti: "Bu ifadeyi gönüllü olarak ve kendi isteğimle, tehdit olmadan, zorlama altında kalmadan tüm yasal haklarımın bilincindeyken, söylediklerimin bana karşı kullanılabileceğini kabul ederek yapıyorum." Gelgelelim, Miranda bu cümleleri sarf etmeden önce kendisine sessiz kalma hakkına sahip olduğu, söyleneceklerinin mahkemede aleyhinde delil niteliği taşıyabileceği, isterse avukat talep edebileceği ve avukat olmadan verdiği ifadelerde istediği zaman ifade vermeyi bırakabileceği söylenmemişti. Dava kararnamesi çıktığında bu ifadelerin tutuklanan kişilere kolluk kuvvetleri personelince belirtilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

Miranda hakları, Birleşik Devletler sınırları içerisinde yaşayan her insanın en temel haklarıdır. Kişilerin suçlarının ne olduğu önemsenmeksizin Miranda uyarısı olarak bilinen üç cümlelik metin, suçlulara kolluk kuvvetlerince okunmalıdır.

Maddelenmiş metin aşağıdaki gibidir:

 • Sessiz kalma hakkına sahipsiniz, söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinizde delil olarak kullanılabilir/delil niteliği taşıyabilir.
 • Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukatınız ile sorgudan önce görüşebilirsiniz. Sorgu esnasında avukatınızın yanınızda bulunmasını talep edebilirsiniz. Kişisel bir avukatınız yoksa ve bir avukat tutmayı dilerseniz, devlet size geçici bir avukat atayacaktır.
 • Eğer şu anda bir avukatınız olmadan size yöneltilecek sorulara cevap vermek isterseniz, cevap vermeyi istediğiniz zaman bırakabilirsiniz.

Terry v. Ohio Stop and Frisk
Terry v. Ohio [#006.1]
   Departman memurların sivilleri durdurma, mülklerine el koyma gibi makul şüphe faktörünün bulunmadığı; bu faaliyetleri memurların gerçekleştiremediği yasak olduğu dönemlerde, günümüzün elli yıl öncesinde bu maddeler ABD Yüce Mahkemesi tarafından değiştirildi.

   Bu kanun; halk üyelerinin sorgulanmaması, muhtemel bir neden olmadan silah ve uyuşturucu maddelerinin yasaklanması halinde vatandaşın makul şüpheye rağmen durdurularak sorgulanma ve üst aramasının yasak olmasıydı. Bu şüphe günümüzde dördüncü değişikliğin makul olmayan arama ve el koyma yasağı ihlalini teşkil etmemektedir.

   "Terry v. Ohio" vakası; 1963 yılında, Aralık ayının on ikinci günü, Clevaland'in Ohio ilçesi içerisinde gerçekleşmiştir. Vaka, bir Cleveland polis dedektifi olan Martin McFadden'in olası bir silahlı soygunun önlenmesine yönelik bir arama yapma eylemlerinin ardından ortaya çıktı. 31 Ekim 1963 öğleden sonra McFadden, bir mağazayı soymaya hazır olduğuna inandığı üç kişiyi araştırdı. Adamlardan ikisinin, John Terry ve Richard Chilton'ın tabanca taşıdığı tespit edildi ve gizli silah taşımaktan dolayı yargılandılar. Tutuklanarak Cleaveland içerisinde mahkum edildiler.

Case law
Dünyadaki tüm yüksek mahkemelerin ortak bir sorunu olan önceki içtihatların bağlayıcılık değeri, her hukuk sisteminde farklı şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada; önceki kararların hukuki değeri konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulaması mercek altına alınmaktadır. Kendi geliştirdiği kavramlar yanında, kıta Avrupası veya Anglo-Sakson hukukundan türetilmiş ilkeleri de kullanan Strazburg Mahkemesi, bu konuda belirsiz bir tutum takınmıştır. Bu itibarla, davaların eşit muamele görmesini sağlamak ve Mahkeme’nin durduğu yeri netleştirmek üzere uygulamada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metninde yapılabilecek muhtemel değişikliklere ilişkin bazı öneriler ileri sürülmüştür. Kısaca; emsal kararlara dayanan, İngiliz hukuk sisteminin temelini oluşturan kanunların ikincisi olan bir içtihat hukukudur.
Polislik ile bu hukukların ilişkisi?
Case Law'a örnek olarak bir çok vaka gösterilebilir; bu hukukta anlatıldığı üzere emsal kararlara dayalı, kitap üzerinde yazmayan hakim kararları yer alır. Saha içerisindeki bir personelin karşısındaki vatandaşa direktif vererek duruma bağlı yeni kurallar ekleyerek bölgeyi değerlendirmesi ve kendi korumasını sağlaması bu hukuk ile ilişkilendirilebilir. Örneğin herhangi hakimin mahkemelerin onaylamasıyla birlikte bir olaydan dolayı çimlere basmanın yasaklaştırılması, tasmasız köpek gezdirilmemesi, rüzgarlı havada tükürülmesi yerine; polisin bir bölgeyi kısıtlandırılması, birisine çizginin gerisinde kalmasını söylemesi veya bu tarzda direktifler sağlaması örnek olarak bu hukuk biçimi ile ilişkilendirilebilir.

Kalkines hakkı
   Genel Müfettişlik Ofisi veya OIG soruşturması olan Federal çalışanlar, genellikle OIG temsilcisiyle yapılan görüşme için çağrılır. Bir federal çalışan bir OIG mülakatına çağrıldığında, yaptıkları ifadeler hakkında bir uyarı verilir. Soruşturma altındaki federal bir çalışanın iki şeyden endişelenmesi gerekir; olası bir ceza davası veya işine karşı olası bir cezai işlem. Her biri farklı olsa da, OIG (Office of Inspector General) ajanları her ikisini de araştırıyor.

   Bir OIG ajanı ile oturan bir federal çalışanın alabileceği iki tür uyarı vardır. Aralarındaki farklar önemlidir. OIG soruşturması ve federal çalışan ile ilgili neler olduğu hakkında çok şey söyleyebilir. Birinciye Garrity uyarısı denir. (Yüksek Mahkeme davası Garrity / New Jersey'den sonra). İkinci uyarıya ise Kalkines uyarısı (Birleşik Devletler adından sonra adlandırılan Kalkines - Federal Hasar Mahkemesi'nden bir dava) denir.
Bir Garrity uyarısının bir versiyonu şudur:
Sizden dahili veya idari soruşturmanın bir parçası olarak bilgi vermeniz isteniyor.
Bu isteğe bağlı bir röportajdır ve cevaplarınız sizi bir suça karıştıracaksa, soruları cevaplamanız gerekmez.
Yalnızca soruları cevaplamayı reddettiği için aleyhinize disiplin cezası alınmayacaktır.
Ancak, sessizliğinizin açık değeri, idari işlemlerde davanızı çevreleyen olayların bir parçası olarak düşünülebilir.
Vermeyi seçtiğiniz herhangi bir ifade, cezai ve / veya idari işlemlerde kanıt olarak kullanılabilir.
Garrity uyarısını alan kişi, Garrity Hakları sayesinde, OIG ajanının bir ceza davasında söylediklerini kullanabileceğini veya kullanmayacağını öğrenir. Eğer bir federal çalışan; hem idari hem de olası bir cezai işlemden endişe duyuyorsa, bu uyarıyı aldıktan sonra ne söylediklerine dikkat ediyorlarsa, muhtemelen OIG ajanı ile konuşmamaya karar vermelidir.
Kalkines uyarıları farklıdır. İşte bir Kalkines uyarısının bir versiyonu:
İç veya idari soruşturmanın bir parçası olarak sorgulanıyorsunuz.
Resmi görevlerinizle ilgili bir dizi özel soru sorulacak ve bu soruları elinizden gelen en iyi şekilde yanıtlamanız gerekir.
Tamamen ve doğru cevap verememek işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin cezası ile sonuçlanabilir.
Cevaplarınız ve bunlardan elde edilen herhangi bir bilgi, idari işlemlerde aleyhinize kullanılabilir.
Bununla birlikte, ne cevaplarınız ne de onlardan türetilen bilgiler, bilmeden ve isteyerek yanlış beyanda bulunmadığınız sürece, ceza yargılamasında size karşı kullanılamaz.
Özet olarak, bir Kalkines uyarısı ancak bir OIG ajanından federal savcıya, soruşturulan durumda, bir federal ceza davası açmama kararı veren bir federal savcı ile görüşmesinden sonra verilir. Ancak olumsuz yön, istihdamın bir koşulu olarak bir Kalkines uyarısı verilmesi durumunda OIG temsilcisine röportaj vermek zorunda olmaktır. Eğer yapılmazsa, kişiyi disiplin edebilir veya kovabilirler.
Garrity uyarısını alan kişi, Garrity Hakları sayesinde, OIG ajanının bir ceza davasında söylediklerini kullanabileceğini veya kullanmayacağını öğrenir. Eğer bir federal çalışan; hem idari hem de olası bir cezai işlemden endişe duyuyorsa, bu uyarıyı aldıktan sonra ne söylediklerine dikkat ediyorlarsa, muhtemelen OIG ajanı ile konuşmamaya karar vermelidir.

Garrity hakları
1961'de New Jersey Başsavcısı, Bellmawr ve Barrington ilçelerinde trafik biletlerinin “sabit” olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma; Bellmawr ilçesinin Polis Şefi Edward Garrity ve diğer beş çalışanı ele aldı. Sorgulandıkları zaman, onlara her birinin cezai takibatında kendilerine karşı delil/ifade kullanılabileceği ve kendilerinin suçlanmaması için soruları cevaplamayı reddedebilecekleri söylendi. Ancak, cevaplamaları reddedilirse görevlerinin sonlandırılacağı da söylendi. Memurlar işlerini kaybetmek yerine, araştırmacıların sorularını cevapladılar. İfadeleri daha sonra kovuşturmalarında - itirazları üzerine - kullanılmış ve polis şefi dahil olmak üzere diğer memurlar mahkum edilmiştir.

ABD Yüksek Mahkemesi daha sonra, 1967’de Garrity'nin ve diğer çalışanların, New Jersey’de işten çıkarma tehdidi altında yapılan ifadelerinin devlet tarafından; beşinci, on dördüncü değişikliklere aykırı olarak mahkumların cevap vermeye zorlandığına karar verdi. Mahkemenin tekrar gündeme düşmesinin ardından sonuç olarak, “geçim yollarını kaybetme veya kendi kendini suçlama cezasını ödeme seçeneğinin, konuşma ya da sessiz kalma özgür seçiminin antitezi olduğu” ifadesi kovuşturmada kullanıldı. Garrity ve diğer memurların mahkumlukları böylece devrilmiş oldu.
GARRITY
Garrity hakları bir departman ihlali gerçekleştirdiği, suç işlediği düşünülen kamu personellerinin ifadesinde kullanılmaktadır. Garrity ikazı bir çok kamu alanında geçerlidir. Garrity Hakları, soruşturmalarda yer alan ilgili kamu personellerinin ifadelerinin doğrulanmasında; haklarını anladığı, sorulara dürüst cevaplar verdiği ve sözlerinin aksinde görevden uzaklaştırılacağının sorumluluğunu üzerine aldığı metinler bulunmaktadır.
Bu haklarda yüksek (yargıtay) mahkemelerde memurun soruları özgürce reddedebileceği, bunun sonucunda işinden alınamayacağını fakat anlatacağı ifadelerin kendisine karşı kullanabileceğini belirtir. Bu haklar Kalkines haklarının zıttı olmakla beraber federal mahkemelerde bu maddedeki bazı dokunulmazlıklar geçersizdir.
"Doğrudan __ kanununa göre, doğrudan disiplinli olabileceğimi veya fesih edebileceğimi anlamak için, bu beyanı yapıyorum."
Bu açılış bildirimini kullandığınızda, Garrity haklarınızı çağırıyorsunuz. Genel olarak konuşursak, doğru ifadeler aleyhinize cezai takibatta kullanılamaz. Bu, idari işlemlerde kullanılmalarını engellemez.
Sözlü bir açıklama yapmanız istenirse, açıklama yapmanız istendiğinden emin olun. HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE GÖNDERMEYİN. Çoğu ifade kaydedilir ve sıranın da teypte olduğundan emin olmak istersiniz.
İdeal olarak, yönetim size tanıkların huzurunda imzalanması için yazılı bir emir sunmalı ve bir kopyasını almalısınız. Bu yapılmazsa, kaydedici açıldığında ve görevli memur açılış konuşmasını yapmaya başladığında, dikkatlice dinleyin. Bu beyanı vermeniz için size emir verildiğini söylemediği takdirde, ilk cevabınız, sorgulamadan kimin sorumlu olduğunu doğrudan belirttiğiniz ifadesi ile başlamalıdır. Buna benzer kelimeler kullanmak isteyebilirsiniz:

"Bu beyanı doğrudan __ tarafından yapmam istendi ve bunun işimin bir şartı olduğunu biliyorum."

Lybarger hakları
Üniversite, Kolej, Yüksek Okul gibi eğitim alanlarında bulunan çalışanların soruşturma durumlarında ilgili soruşturmaya atanan araştırmacı ile işbirliği sağlayarak ondan gelen sorularını dürüst şekilde cevaplaması ve araştırmalara katılarak işbirliği sağlaması gibi görevleri bulunmaktadır. Lybarger uyarısının verilebildiği durumlar aşağıda yer almaktadır;
Üniversite, tanık aleyhine cezai yaptırım konusu olabilecek konular hakkında bir üniversite çalışanıyla görüşmelidir. Üniversite çalışanı, soruşturmada işbirliği sağlamazsa disipline tabii tutulur.
Tanık, gelecekteki bir cezai yaptırımda; kendisine suçlama yapılabilecek bilgilere sahipse, üniversite soruşturmasına katılmayı reddedebilir ve zorunlu tanıklık kullanımının kullanıldığına dair güvence verilmediği sürece, işbirliği sağlamayı reddedebilir ve herhangi bir cezaya tabii tutulamaz. Bu tür ifadelerden türetilen kanıtlar, kendisinin bir sanık olduğu (yani dokunulmaz) olduğu bir sonraki ceza davasına kadar kullanılmayacaktır.
Tanık, üniversitede kendisinin suçlanmasına karşı; bir koruma olmadan soruşturmada ilerlemek zorunda kalıyorsa, ifadesi; mahkeme tarafından daha sonra herhangi bir ceza davasında kendi leyhine/aleyhine karşı kullanılamaz.
Kanıtın bir sonraki takibatta kullanılmasının ardından korunma sağlanmışsa; çalışan, üniversite soruşturmasında işbirliği yapmayı reddeder/başaramaz ise, disiplin cezasına tabii tutulabilir.

DİVİZYONDA ARDILLIK - Line Command
"Line Command" olarak tanımlanır. Commanding Officer'ın ile başlayan (Komuta Memuru), komutanın direktiflerini uygulayan Officer-in-charge'dan (Sorumlu Memur) başlayan bir hiyerarşi zinciridir. Komuta memurundan başlayan bu zincir, sorumlu memurun onun direktiflerini divizyon-birim-bölüm personeline ulaştırması ve uygulamaya sunmasına kadar ilerlemektedir.

KOMUTA TAKIMINDA ARDILLIK
Her durumda Incident Commander, aşağıdaki durumlara göre atanır:
1-) Olay yerine ilk gelen süpervizör.
2-) Eğer birden fazla supervisor olay yerine yönelirse, en düşük rütbe Incident Commander olarak belirlenir.
3-) Eğer birden fazla aynı rütbede supervisor olay yerine yönelirse, olay yerine ilk gelen birim Incident Commander olarak belirlenir.
4-) Tüm bu kriterler aynı anda gerçekleşirse, bir supervisor inisiyatif almalı ve olayla ilgili tüm birimleri radyo frekansları hakkında bilgilendirerek Incident Commander rolünü üstlenmelidir.

Süpervizör terimi sadece Çavuş veya Teğmen rütbesine sahip personele atıfta bulunur. Tüm supervisor otoriteleri olayla ilgili herhangi bir durumda Incident Commander pozisyonunu alma niyetlerini beyan etmeli ve bunu eylemle ilgili radyo kanallarında duyurmalıdır.
 
Üst düzey bir memur, mevcut süpervizör yoksa kendisini radyo frekansında tanıtarak Incindent Commander pozisyonunu alabilir. Çalışanlar, Incident Commander tarafından verilen yasal emirleri yerine getirerek sorumlu memurun konumunu tanımalı ve saygı duymalıdır.
 
Polis Dedektifleri yapısına ait doğası gereği uzmanlaşmıştır ve normalde komuta takımından hariç tutulur. Bir olay soruşturma faaliyeti sonucu olduğunda ve dedektif veya uzman birim raporların gerekli olduğu bir olayı araştırmaya karar verdiğinde, kıdemli dedektif Incident Commander pozisyonunu almalıdır.

Gözaltı tutuklama
ŞÜPHELİLERİN VE TUTUKLULARIN ARANMASI
Silahlar için acil bir arama gerektiğinde her iki cinsiyetten bir memur tarafından yapılabilir. Arama ve müsadere kuralları izin verdiğinde, bir tutuklu mümkün olan en kısa sürede iyice araştırılmalıdır. Bu aramalar bir memur tarafından tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, her iki cinsiyetten bir memur tutuklunun bir ateşli silah ile silahlandığına dair makul bir şüpheye sahipse, kanıtların tahrip edilmesine veya kanıtların kaybına yol açabilecek sorunlar ortaya çıkacak durumdaysa memurlar gerektirdiği zaman sahada derhal bir arama yapabilir.
 
Şüpheliler ve / veya tutuklular, yalnızca DASHCAM önünde görüntülemek için tercihen bir departman aracının önünde sağlam bir nesneye karşı dururken aranacaktır. Şüpheliyi memurun aracına taşımak mümkün veya pratik değilse, duvar gibi başka bir katı yüzeyde aranacaktır.
KELEPÇE KULLANIMI
Gözaltındaki bir şahısın kelepçelenmesindeki temel amaç, şahıs üzerinde kontrolü sağlamak ve durumun daha sert bir yaptırım gerektirecek noktaya tırmanma olasılığını en aza indirmektir. Gözaltındaki şahıslar normalde kelepçelenmelidir, ancak bir kişiyi kelepçelemeyi gereksiz kılan durumlar olabilir. Bu gibi durumlar, ilgili memur tarafından en iyi şekilde algılanabilir. Bu nedenle, bir kişiyi kelepçelememek için herhangi bir karar mevcut gerçeklere dayanmalıdır. Gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması kendi kararına bağlıdır.
TUTUKLULARIN TAŞINMASI
Herhangi bir departman aracında taşınan tüm tutuklular yaş veya cinsiyete bakılmaksızın arka koltukta sabitlenmelidir. İki memur ayrı veya bölümle ayrılmamış bir araçta bir tutuklu taşıyorsa, yolcu memuru ön koltukta hareket etmelidir. Bölümlenmemiş bir araçtaki tek bir memur, saldırgan olmayan bir tutuklu taşıyabilir. Memur, tutukluyu görsel olarak izlemek için yakın kalmalıdır. Tutuklu saldırgan hale gelirse, nakliye birimi taşımayı durdurmalı ve bölümlenmiş bir araca sahip bir birimden taşımaya devam etmesini istemelidir.
 
Memurlar, bir şüpheli yalnızca yaralı veya fiziksel olarak hasta olduğunda ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunda taşımak için bir kurtarma ambulansı çağırırlar. Memur olayla ilişkili ise, ambulansa sağlık görevlileriyle birlikte binmeli ve taşıma sırasında tutuklunun gözaltına alınmasını sağlamalıdır. Memurun ortağı veya bir yedek araç ambulansı hastaneye kadar takip etmelidir. Memur ön yargılı ise, ambulansı takip etmelidir.
YÜKSEK RİSKLİ ARAMA
Departman, hem memurların hem de şüphelilerin güvenliğini sağlamak için yüksek riskli arama kullanımına izin verir. Yüksek riskli arama için, şüphelinin memur ve/veya halka ciddi zarar verme riski konusunda makul bir gerekçeye sahip olması veya şüphelinin potansiyel olarak silahlı durumda olması gerekir. Bu teknik, yüksek riskli trafik kontrollerinde de yapılmalıdır.
Tüm amaçlar için, potansiyel olarak silahlı bir şüpheli aşağıdaki kriterlerden herhangi birini karşılayan biridir:
1- Ateşli Silahlar içeren bir suç kaydı varsa;
2- Sokak çetesinin bir üyesiyse;
3- Güvenilir bir tanık tarafından silahlı olduğu bildirildiyse;
4- Memurun, kişinin silahlı olduğuna dair makul şüpheleri varsa.
 
Not: "Makul şüphe", bir memurun şüphelinin faaliyeti, şüphelinin durma sırasındaki davranışı veya ciddi yaralanma tehdidini açıkça gösteren başka bir faktör hakkındaki gözlemlerini içerebilir. Bunların herhangi biri veya tamamı bir memura şüphelinin silahlı olabileceğine dair makul bir şüphe verebilir. Aramanın genişletilmesine ilişkin gerekçe, aramalarda geçerli olan yürürlükteki mevzuata dayanmaktadır. Yukarıdaki kriterlerden herhangi birini karşılamayan bir şüpheli "potansiyel silahlı " ilan edilmeyecektir.
 
Arama teknikleri de dahil olmak üzere herhangi bir taktiğin amacı, şiddet potansiyelini azaltırken şüpheli üzerinde kontrolü korumaktır. Yüksek riskli arama taktiklerinin kullanılması, memurlar için makul bir tehdit oluşturan tüm koşullara dayanmalıdır. Yüksek riskli arama taktikleri rutin olarak veya kişiyi korkutmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Memurlar, bu taktiği uygularken yetkisinin adli kullanımından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, memurlar bu taktiğin neden kullanıldığını iş arkadaşlarına açıklamakla sorumludur.
 
Genel olarak bu teknik, şüphelilerin aramalarını tamamlarken önceliğin şüphelinin mümkün olan en kısa sürede güvende olmasını sağlamak olduğunda kullanılmalıdır.

Dedektif mahkemesi
1.5 Dedektifin her hangi bir birimde, her hangi bir suçlamada yapacağı en yüksek suçlama nasıl olur? yapacak ise nelere ihtiyacı olur?
Cinayet suçlaması yapılabilir. Yeterli kanıt.

1.6 Dedektif olası bir durumda mahkemeye çıkar mı? hayırsa neden? evetse neden?
Mahkemeye çıkan kişiler için ve güven vermesi için bir dedektif mahkemeye çıkabilir.

Command
Field Command
Saha Komuta Merkezi bir yüksek komuta personeli tarafından yönetilen, aşağıdaki amaçlarla kurulan bir konumdur. Yetki ve sınırları aşağıda yer almaktadır:
- Acil durumlarda sahadaki operasyonların yönlendirilmesi;
- Olayla ilgili bilgi toplama ve Daire Başkanlığı Operasyon Merkezi'ne aktarma;
- Saha Operasyon Merkezi'nden saha kuvvetlerine yardımcı olması için acil durum personeli, ekipman ve malzeme talep etmek;
- Saha kuvvetlerine yardımcı olmak için gerektiğinde Bölüm Operasyon Merkezi aracılığıyla diğer kurumlardan yardım istemek; ve,
- Planlanan özel etkinliklerde sahadaki operasyonların yönlendirilmesi.

Pepper Spray Kullanımı
Pepper Spray, şiddet içeren davranışları gerçekleşen kişiye ve kişilerin kontrol altına alınması için kullanılır. Pepper Spray bireylere karşı kullanılabilir veya kamu güvenliğini tehdit eden grupları dağıtmak içinde kullanılabilir.
Sprey'den etkilenen kişiler etkilenmiş olan bölgeye temiz su ile temizlemesi gerekmektedir. Daha ciddi durumlarda tıbbi personel tarafınca müdahale edilir (BLS eğitimli personel,FD).

2.2.7 Baton Kullanımı

Baton kullanımı, şüpheliyi kontrol edebilmek için ciddi yaralamaya yol açmayacak şekilde kullanılabilir. Bir memurun baton kullanımında baş, boyun, boğaz, boyun, omurga, kalp, böbrekler ve kasık kısımları gibi öldürücü bölgeler hedef dışında olmalıdır.

Müdahale kuralları
Süreklilik ve profesyonellik için belirli kuralları farklı şartlar altında şüphelileri korumak adına aklınızda tutmalısınız. İşte bir alıntı ATU ateşli silahlar & taktik farkındalık kursumuz.

Silahsız şüpheli:
Zorluk çıkarmazsa: Öldürücü veya silahlı müdahale yapılmadan kişi göz altına alınır.
Zorluk çıkarırsa: Ölümcül olmayan kuvvet kullanılabilir. (Taser)

Silahlı şüpheli (Ateşsiz Silah):
Zorluk çıkarmazsa: Şüpheli kişi silahsız bırakılarak etkisiz hale getirilir ve göz altına alınır.
Zorluk çıkarırsa: Şüpheliye ölümcül müdahalede uygulanmadan etkisiz hale getirilmeli. (Beanbag mermisi kullanılabilir).

Silahlı şüpheli (Omuzlu Silah):
Zorluk çıkarmazsa: Şüpheli kişi silahsız bırakılarak etkisiz hale getirilir ve göz altına alınır.
Zorluk çıkarırsa:  Şüpheliye ölümcül müdahale uygulanmadan

Ride along
LSSD'de bulunmayan ve departmana katılım istekliliği gösteren kişilerin işleyiş hakkında bilgi edinmesini sağlamak amacıyla bu sistem oluşturulmuştur. Ride along talep eden kişi ilgili formu doldurduktan sonra polis yardımcısına ulaştırır. Eğer onay gelirse ride-along talebini Corporal rütbesi ve üzerinde ki kişiler onaylayabilirler. Eğer talebini geri çekmek isteyenler olursa talepleri askıya alınır.

İsteği kabul edilen kişiler 911 hattını kullanarak ride-along talebini bildirir, kişinin talebi onaylandı ise belirli rütbe ve üzerindeki kişiler şahısa ulaşarak ride-along hakkında giriş bilgilerini verir ve araçlarına alırlar.

Ride-along turu bittiğinde aşağıda ki form doldurulup kişi hakkında açılan konu altına mesaj olarak yollanmalıdır:
Eğer ride-along talebinde bulunan kişi saygısız tavırlar sergiler ya da verdiğiniz talimatları yerine getirmez ise bu formun ''kayda değer olaylar'' kısmını doldurarak kişi hakkında görüşlerinizi bildirin. Aksi taktirde boş bırakın.

Onaylanmış bir ride-along talebinin geçerlilik süresi iki haftadır. İki haftayı aşan istekler kapatılır ve istekte bulunan kişi talebini yeniler.

CCTV Delil Olarak Kullanma

(( CCTV rol pozisyonu için önemli bir etken, diğer durumlarda CCTV yanlızca aşağıdaki seçeneklerdeki gibi kullanılır, buna göre rol yapılır. Komutu /cctv olarak belirlendi, bu komut ile CCTV'a bağlanabilirsiniz.

Komut genel olarak devlet birimlerinde bulunuyor. (DSDHQ)
Önemli derecedeki şirket kayıtları CCTV olarak kapatılmış ve gizli bir durumda tutmaktadır.))

Arama Emri Talebi

Neden arama talebinde bulunulur?
Eğer 911 üzerinden alınan ihbarda bir araç içerisinde ya da bir grup üzerinde olası bir suçluluk durumu bildirildi ise(örneğin ihbarı veren kişi size yasa dışı suç işlendiği yönünde bilgi veriyor yani bir suç işlendiğine dair mantıklı bir inancı var ise: ''x bölgesinin içerisinde ki araçtan yoğun marijuana kokusu duyuluyor'&apos ihbara bağlı olarak arama talebinde bulunulur.

Ayrıca bir sivilin güvenliği ya da sağlığı risk altında ise arama emrine gerek duyulmaz. Eğer özellikle bir bölgeden çığlık duyulursa ya da bu yönde bir ihbar gelirse özel mülk içine direkt giriş yapılabilir. Bu bir sivilin kaçırılmasına bağlı olarak gelişen durumlar için de geçerlidir. Ek olarak eğer bir şüphelinin o bölgeye giriş yaptığını gördüyseniz bölgeye giriş yapabilirsiniz.

Ne zaman arama iznine ihtiyaç duyarız?
Eğer yanından geçtiğiniz birisi için arama izni istiyorsanız bu geçerli bir mazeret değildir. Fakat içeride görünür bir yasa dışı eylem gerçekleşiyor ise, bu durum koku ya da herhangi bir görüntü ile ispatlanabilecek durumda ise son olarak eğer bir güvenlik ihlali ya da bir sivilin sağlığı tehdit altında ise bu araçları durdura bilir, gruplar üzerinde arama gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer bir şüphelinin arabasında silah bulduysanız onun evini arayamazsınız fakat bu konu hakkında izin talep etme hakkınız bulunmaktadır. Eğer arama iznini sağlar iseniz yasa dışı silah saklanıldığı düşünen evlere kanıtlar dahilinde girebilir ve arama gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer bunların dışında bir durum söz konusu ise arama izninizin bulunması gerekmektedir.
Arama emri nasıl elde edilir?
Arama emrine ihtiyaç duyuyorsanız bir yargıca başvurmanız gerekmektedir. San Andreas yüksek mahkemesinde bulunan yargıç, tüm kanıtları değerlendirerek isteğinizi beklemeye alır. Eğer isteğiniz yargıç tarafından imzalanmak yolu ile onaylanır ise izni elde edersiniz fakat daha fazla kanıt istenirse geri dönüş yapmak durumunda kalırsınız.
Belediye başkanı ve başkan yardımcısı da yargıç gibi arama emri verebilmektedir. Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve hakimler kullanılmaksızın, yüksek aciliyet içeren konularda departmanın yönetim kadrosunda bulunan kişiler arama izni verebilir. Hangi durum için olursa olsun arama izinleri telsiz üzerinden talep edilemez. Bu şekilde arama izni talep etmek meslek kurallarına aykırıdır ve görev sırasında olumsuz davranış sergilemek sebebiyle bir ceza alma riskiniz oluşur.

((Sunucuda yargı rolleri aktif olmadığı için oyun içerisinde departmanın yüksek yönetim kadrosundan arama izni elde edebilirsiniz. Bunun için telsizi kullanmamanız gerekmektedir, telsiz ancak görüşmeye aracılık edebilir.))

Kawasaki KLX400

KING Nedir?
KING birimi tekli devriye olarak geçiyor, Deputy belirli bir kıdem üzerinde olup (Deputy Sheriff) tekli devriye biçimlerinde KING ekip kodunu kullanması gerekiyor. Doğrudan şehir dışı operatörüne rapor vermekle sorumludur.

SAM Nedir?
SAM devriyesine geçelim, bu devriyeye çıkarken 10-12 yani aktif STAFF sahada kodu verilir. Deputy öncüsü, departman gözetim süpervizörleri denetim görevi amacıyla bu ekip kodunu kullanmaktadır. Aktif devriyede bulunan SAM supervisoru nöbetçi amire devriye raporunu bildirir.
Buraya kadar okuduysan teşekkür ediyorum, umarım başarılı bir şerif olursun.

Neden 226?
2=Departman kodu
26=Birim kodu.

Terry v. Ohio
Departman memurların sivilleri durdurma, mülklerine el koyma gibi makul şüphe faktörünün bulunmadığı; bu faaliyetleri memurların gerçekleştiremediği yasak olduğu dönemlerde, günümüzün elli yıl öncesinde bu maddeler ABD Yüce Mahkemesi tarafından değiştirildi.

   Bu kanun; halk üyelerinin sorgulanmaması, muhtemel bir neden olmadan silah ve uyuşturucu maddelerinin yasaklanması halinde vatandaşın makul şüpheye rağmen durdurularak sorgulanma ve üst aramasının yasak olmasıydı. Bu şüphe günümüzde dördüncü değişikliğin makul olmayan arama ve el koyma yasağı ihlalini teşkil etmemektedir.
"Terry v. Ohio" vakası; 1963 yılında, Aralık ayının on ikinci günü, Clevaland'in Ohio ilçesi içerisinde gerçekleşmiştir. Vaka, bir Cleveland polis dedektifi olan Martin McFadden'in olası bir silahlı soygunun önlenmesine yönelik bir arama yapma eylemlerinin ardından ortaya çıktı. 31 Ekim 1963 öğleden sonra McFadden, bir mağazayı soymaya hazır olduğuna inandığı üç kişiyi araştırdı. Adamlardan ikisinin, John Terry ve Richard Chilton'ın tabanca taşıdığı tespit edildi ve gizli silah taşımaktan dolayı yargılandılar. Tutuklanarak Cleaveland içerisinde mahkum edildiler.

   Mahkemeye itiraz edenler; mahkum etmek için kullanılan kanıtların yasa-dışı bir arama sırasında keşfedildiğini savunarak temyiz ettiler ancak mahkumiyet, Ohio Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Muhalifler, Yüksek Mahkeme'nin polise arama ve el koyma yapmak için daha fazla yasal otorite sağladığını iddia eden Justice William Douglas'dı. Justice Douglas, polis aramalarının olası olası standart eşiği ile sınırlı kalması gerektiğini savundu. Buna ek olarak, Justice Douglas; bireysel özgürlük pahasına polise açıkça daha fazla güç ve otorite sağlayan imalardan dolayı da rahatsız oldu. Bu vaka hakkındaki departman söylentileri aylar sonra ABD Yüce Mahkemesi'ne kadar yayıldı, durumu inceleyen juriler, belirli prosedürler altında "Terry v. Ohio" tüzüğünü dördüncü değişiklilikte uygulamaya koydu. Böylece eyaletler çapındaki bütün departman memurları; makul şüphe doğrultusunda üst arama, el koyma, durdurma ve sorgulama yetkilerine sahip olmuş oldu.

Tennessee v. Garner [#006.2]
   1974 yılının Ekim ayının üçüncü gününde, Memphis ilçesinde, Memur Hymon devam etmekte olan bir hırsızlık ihbarına yöneldi. Memur Hymon, adrese yaklaştığında kapının yanında sessizce bekleyen bir kadının içeride cam kırılması gibi gürültüler duyduğunu ifade etti. Eve girişe hazırlanan memur, arka bahçeye ulaştığında birisinin evin arkasından kaçtığını gördü. Çitlerden atlayarak şüpheliyi kovalayan Hymon, 15-16 yaşlarındaki şüpheli Garner'a defalarca durmasını söyledi; Garner durmadı ve direktifleri yerine getirmeyerek direndi, buna dayanarak memur çocuğa ateş açtı. Silahsız şüpheli, on beş yaşındaki Edward Eugene Garner, kısa bir süre sonra ameliyat masasında hayatını kaybetti.
 
   Memur Hymon, hem Tennessee kanunlarına hem de Memphis Polis Departmanı politikasına uygun hareket ediyordu. Bir Memphis polis memuru, o kişinin tükenmiş olduğunu anlamak için diğer makul yollardan sonra, kaçan bir suçluyu yakalamak için ölümcül güç kullanma yetkisine sahiptir ve bu yönde direktif verir. Polise yalnızca şüpheliyi yaralamak yerine öldürmek için ateş etmesi öğretilir. Bu nedenle, Garner'ın ölümünün bir kaza olmadığı konusunda şüphe kalmaz.
1975 yılında Garner'ın babası Memphis Polis Departmanı'na, Şehir Belediye Başkanına, Polis Şefi ve Memur Hymon'a karşı sivil haklar davası açtı. Dava, Hymon’un Garner’i öldürdüğü sırada; sekizinci ve dördüncü değişiklikler altındaki Eugene Garner’in anayasal haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Diğer sanıklar, Hymon'un işe alınmasında, eğitilmesinde ve denetlenmesinde gereken özeni gösterememeleri nedeniyle onları Garner'ın ölümünden eşit derecede sorumlu tuttukları gerekçesiyle dava edildi. Bununla birlikte mahkeme, belediyelerin Amerika Birleşik Devletleri Kanunu, 42. başlık, 1983 numaralı başlığı altında, belediyelerin Amerika Birleşik Devletleri Kanunu uyarınca yükümlülüğe tabii olabileceğine karar veren, müdahale eden bir Yüksek Mahkeme kararı eşliğinde, şehir ile ilgili olarak karar verilmiştir. Belediyenin nitelikli bir dokunulmazlık hakkına sahip olup olmadığı, politikaları devlet yasalarına uygun olarak belirlenmiş olduğu ve eğer değilse, tehlikeli olmayan kaçan suçluları yakalamak için ölümcül güç kullanımının anayasaya uygun olup olmadığına karar vermesi talimatı verildi.
Ölümcül kuvvet kuralının dördüncü, sekizinci ve on dördüncü değişikliklerin görevleri bağlamında analizi açıkça, şiddet içermeyen kaçan bir suçluya karşı ölümcül kuvvet kullanımının anayasaya aykırı olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak Mahkeme, kaçan suçlu kuralının dördüncü değişikliklere aykırı olmadığını ve altıncı devreyi ihlal etmediğini tespit etti, ölümcül güç kanununa karşı olanlar iki seçenekle bırakıldı: Mahkeme kararını kabul etmek veya kanunları değiştirmek için yeni bir anayasal teori bulmak.

Bu tüzükten yola çıkılarak;
Bir şiddet suçu işlemeyen ve şiddet tehdidi oluşturmayan kaçan suçluyu öldürmenin dokuzuncu değişikliği ihlal ettiği iddia edilebilir.
Ölümcül kuvveti kullanarak yakalamanın, dördüncü değişikliğin makul şüphe gerekliliğine tabii olarak memura bir el koyma olup olmadığına dair soru sorulmaz.
Bir polis memuru, silahsız ve tehlikeli olmayan bir şüpheliyi ateş gücü ile yakalayamaz. Tennessee tüzüğü, bu tür kaçan şüphelilere karşı ölümcül kuvvet kullanmaya izin verse de, bazı eyaletlerde bu anayasaya aykırıdır.
Bu dava, açıkça silahsız bir şüphelinin kaçışını önlemek için ölümcül güç anayasasının belirlenmesini gerektiriyor. Küçük dereceli suçlardan dolayı kaçan şüphelinin ölümüne önlenmesini gerektirmiyor.
Memurların, şüphelinin başkaları için ciddi bir ölüm tehlikesi veya ciddi fiziksel yaralanma riski taşıdığına dair muhtemel sebepleri olmadığı sürece, bu gücün kullanılamaması gerektiği sonucuna varılabilir.
Departmanda en hatalı bilinen case lawdır kendisi. Bu case lawa göre kişi silahlı olsun ya da olmasın kişinin etrafındakilere zarar vereceği konusunda YETERLİ ŞÜPHE bulunuyorsa ya da kaçması durumunda kişinin topluma zarar vereceği konusunda YETERLİ ŞÜPHE bulunuyorsa kişiyi durdurmak için KİŞİNİN DURDURULMASI İÇİN BAŞKA BİR YOL YOKSA ölümcül güç uygulanabilir. Buna 3 farklı örnek verilecek. Bu örneklerden ilki hatalı örnek. Kovaladığınız kişinin elinde silahı var ve sizden kaçıyor, bu kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz ve daha önce bu kişiyi hiçbir şekilde görmediniz. Kişinin kaçmasını engellemek için kişiyi silahla vuramazsınız. Elinizde o kişinin silahını kullanarak birilerine zarar vereceğine yönelik yeterli şüphe yok. Kaçan kişinin elinde silahı var, defalarca cinayet işlemiş, polis öldürmüş. Bu kişi elinde silah ile kaçıyorsa bu kişiyi ölümcül güç ile durdurmak için izniniz bulunuyor, kişi vahşiliğiyle biliniyor ve kaçtığı zaman birisine zarar vermesi oldukça olası. Son örneğimizde ise kişi size ya da etrafınızdakilere silahı doğrultursa vurabilirsiniz.

Terry v. Ohio Stop and Frisk
Terry v. Ohio [#006.1]
   Departman memurların sivilleri durdurma, mülklerine el koyma gibi makul şüphe faktörünün bulunmadığı; bu faaliyetleri memurların gerçekleştiremediği yasak olduğu dönemlerde, günümüzün elli yıl öncesinde bu maddeler ABD Yüce Mahkemesi tarafından değiştirildi.

   Bu kanun; halk üyelerinin sorgulanmaması, muhtemel bir neden olmadan silah ve uyuşturucu maddelerinin yasaklanması halinde vatandaşın makul şüpheye rağmen durdurularak sorgulanma ve üst aramasının yasak olmasıydı. Bu şüphe günümüzde dördüncü değişikliğin makul olmayan arama ve el koyma yasağı ihlalini teşkil etmemektedir.

   "Terry v. Ohio" vakası; 1963 yılında, Aralık ayının on ikinci günü, Clevaland'in Ohio ilçesi içerisinde gerçekleşmiştir. Vaka, bir Cleveland polis dedektifi olan Martin McFadden'in olası bir silahlı soygunun önlenmesine yönelik bir arama yapma eylemlerinin ardından ortaya çıktı. 31 Ekim 1963 öğleden sonra McFadden, bir mağazayı soymaya hazır olduğuna inandığı üç kişiyi araştırdı. Adamlardan ikisinin, John Terry ve Richard Chilton'ın tabanca taşıdığı tespit edildi ve gizli silah taşımaktan dolayı yargılandılar. Tutuklanarak Cleaveland içerisinde mahkum edildiler.


Garrity hakları
1961'de New Jersey Başsavcısı, Bellmawr ve Barrington ilçelerinde trafik biletlerinin “sabit” olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma; Bellmawr ilçesinin Polis Şefi Edward Garrity ve diğer beş çalışanı ele aldı. Sorgulandıkları zaman, onlara her birinin cezai takibatında kendilerine karşı delil/ifade kullanılabileceği ve kendilerinin suçlanmaması için soruları cevaplamayı reddedebilecekleri söylendi. Ancak, cevaplamaları reddedilirse görevlerinin sonlandırılacağı da söylendi. Memurlar işlerini kaybetmek yerine, araştırmacıların sorularını cevapladılar. İfadeleri daha sonra kovuşturmalarında - itirazları üzerine - kullanılmış ve polis şefi dahil olmak üzere diğer memurlar mahkum edilmiştir.

ABD Yüksek Mahkemesi daha sonra, 1967’de Garrity'nin ve diğer çalışanların, New Jersey’de işten çıkarma tehdidi altında yapılan ifadelerinin devlet tarafından; beşinci, on dördüncü değişikliklere aykırı olarak mahkumların cevap vermeye zorlandığına karar verdi. Mahkemenin tekrar gündeme düşmesinin ardından sonuç olarak, “geçim yollarını kaybetme veya kendi kendini suçlama cezasını ödeme seçeneğinin, konuşma ya da sessiz kalma özgür seçiminin antitezi olduğu” ifadesi kovuşturmada kullanıldı. Garrity ve diğer memurların mahkumlukları böylece devrilmiş oldu.
GARRITY
Garrity hakları bir departman ihlali gerçekleştirdiği, suç işlediği düşünülen kamu personellerinin ifadesinde kullanılmaktadır. Garrity ikazı bir çok kamu alanında geçerlidir. Garrity Hakları, soruşturmalarda yer alan ilgili kamu personellerinin ifadelerinin doğrulanmasında; haklarını anladığı, sorulara dürüst cevaplar verdiği ve sözlerinin aksinde görevden uzaklaştırılacağının sorumluluğunu üzerine aldığı metinler bulunmaktadır.
Bu haklarda yüksek (yargıtay) mahkemelerde memurun soruları özgürce reddedebileceği, bunun sonucunda işinden alınamayacağını fakat anlatacağı ifadelerin kendisine karşı kullanabileceğini belirtir. Bu haklar Kalkines haklarının zıttı olmakla beraber federal mahkemelerde bu maddedeki bazı dokunulmazlıklar geçersizdir.
"Doğrudan __ kanununa göre, doğrudan disiplinli olabileceğimi veya fesih edebileceğimi anlamak için, bu beyanı yapıyorum."
Bu açılış bildirimini kullandığınızda, Garrity haklarınızı çağırıyorsunuz. Genel olarak konuşursak, doğru ifadeler aleyhinize cezai takibatta kullanılamaz. Bu, idari işlemlerde kullanılmalarını engellemez.
Sözlü bir açıklama yapmanız istenirse, açıklama yapmanız istendiğinden emin olun. HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE GÖNDERMEYİN. Çoğu ifade kaydedilir ve sıranın da teypte olduğundan emin olmak istersiniz.
İdeal olarak, yönetim size tanıkların huzurunda imzalanması için yazılı bir emir sunmalı ve bir kopyasını almalısınız. Bu yapılmazsa, kaydedici açıldığında ve görevli memur açılış konuşmasını yapmaya başladığında, dikkatlice dinleyin. Bu beyanı vermeniz için size emir verildiğini söylemediği takdirde, ilk cevabınız, sorgulamadan kimin sorumlu olduğunu doğrudan belirttiğiniz ifadesi ile başlamalıdır. Buna benzer kelimeler kullanmak isteyebilirsiniz:

"Bu beyanı doğrudan __ tarafından yapmam istendi ve bunun işimin bir şartı olduğunu biliyorum."

Lybarger hakları
Üniversite, Kolej, Yüksek Okul gibi eğitim alanlarında bulunan çalışanların soruşturma durumlarında ilgili soruşturmaya atanan araştırmacı ile işbirliği sağlayarak ondan gelen sorularını dürüst şekilde cevaplaması ve araştırmalara katılarak işbirliği sağlaması gibi görevleri bulunmaktadır. Lybarger uyarısının verilebildiği durumlar aşağıda yer almaktadır;
Üniversite, tanık aleyhine cezai yaptırım konusu olabilecek konular hakkında bir üniversite çalışanıyla görüşmelidir. Üniversite çalışanı, soruşturmada işbirliği sağlamazsa disipline tabii tutulur.
Tanık, gelecekteki bir cezai yaptırımda; kendisine suçlama yapılabilecek bilgilere sahipse, üniversite soruşturmasına katılmayı reddedebilir ve zorunlu tanıklık kullanımının kullanıldığına dair güvence verilmediği sürece, işbirliği sağlamayı reddedebilir ve herhangi bir cezaya tabii tutulamaz. Bu tür ifadelerden türetilen kanıtlar, kendisinin bir sanık olduğu (yani dokunulmaz) olduğu bir sonraki ceza davasına kadar kullanılmayacaktır.
Tanık, üniversitede kendisinin suçlanmasına karşı; bir koruma olmadan soruşturmada ilerlemek zorunda kalıyorsa, ifadesi; mahkeme tarafından daha sonra herhangi bir ceza davasında kendi leyhine/aleyhine karşı kullanılamaz.
Kanıtın bir sonraki takibatta kullanılmasının ardından korunma sağlanmışsa; çalışan, üniversite soruşturmasında işbirliği yapmayı reddeder/başaramaz ise, disiplin cezasına tabii tutulabilir.

DİVİZYONDA ARDILLIK - Line Command
"Line Command" olarak tanımlanır. Commanding Officer'ın ile başlayan (Komuta Memuru), komutanın direktiflerini uygulayan Officer-in-charge'dan (Sorumlu Memur) başlayan bir hiyerarşi zinciridir. Komuta memurundan başlayan bu zincir, sorumlu memurun onun direktiflerini divizyon-birim-bölüm personeline ulaştırması ve uygulamaya sunmasına kadar ilerlemektedir.

KOMUTA TAKIMINDA ARDILLIK
Her durumda Incident Commander, aşağıdaki durumlara göre atanır:
1-) Olay yerine ilk gelen süpervizör.
2-) Eğer birden fazla supervisor olay yerine yönelirse, en düşük rütbe Incident Commander olarak belirlenir.
3-) Eğer birden fazla aynı rütbede supervisor olay yerine yönelirse, olay yerine ilk gelen birim Incident Commander olarak belirlenir.
4-) Tüm bu kriterler aynı anda gerçekleşirse, bir supervisor inisiyatif almalı ve olayla ilgili tüm birimleri radyo frekansları hakkında bilgilendirerek Incident Commander rolünü üstlenmelidir.

Süpervizör terimi sadece Çavuş veya Teğmen rütbesine sahip personele atıfta bulunur. Tüm supervisor otoriteleri olayla ilgili herhangi bir durumda Incident Commander pozisyonunu alma niyetlerini beyan etmeli ve bunu eylemle ilgili radyo kanallarında duyurmalıdır.
 
Üst düzey bir memur, mevcut süpervizör yoksa kendisini radyo frekansında tanıtarak Incindent Commander pozisyonunu alabilir. Çalışanlar, Incident Commander tarafından verilen yasal emirleri yerine getirerek sorumlu memurun konumunu tanımalı ve saygı duymalıdır.
 
Polis Dedektifleri yapısına ait doğası gereği uzmanlaşmıştır ve normalde komuta takımından hariç tutulur. Bir olay soruşturma faaliyeti sonucu olduğunda ve dedektif veya uzman birim raporların gerekli olduğu bir olayı araştırmaya karar verdiğinde, kıdemli dedektif Incident Commander pozisyonunu almalıdır.

Gözaltı tutuklama
ŞÜPHELİLERİN VE TUTUKLULARIN ARANMASI
Silahlar için acil bir arama gerektiğinde her iki cinsiyetten bir memur tarafından yapılabilir. Arama ve müsadere kuralları izin verdiğinde, bir tutuklu mümkün olan en kısa sürede iyice araştırılmalıdır. Bu aramalar bir memur tarafından tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, her iki cinsiyetten bir memur tutuklunun bir ateşli silah ile silahlandığına dair makul bir şüpheye sahipse, kanıtların tahrip edilmesine veya kanıtların kaybına yol açabilecek sorunlar ortaya çıkacak durumdaysa memurlar gerektirdiği zaman sahada derhal bir arama yapabilir.
 
Şüpheliler ve / veya tutuklular, yalnızca DASHCAM önünde görüntülemek için tercihen bir departman aracının önünde sağlam bir nesneye karşı dururken aranacaktır. Şüpheliyi memurun aracına taşımak mümkün veya pratik değilse, duvar gibi başka bir katı yüzeyde aranacaktır.
KELEPÇE KULLANIMI
Gözaltındaki bir şahısın kelepçelenmesindeki temel amaç, şahıs üzerinde kontrolü sağlamak ve durumun daha sert bir yaptırım gerektirecek noktaya tırmanma olasılığını en aza indirmektir. Gözaltındaki şahıslar normalde kelepçelenmelidir, ancak bir kişiyi kelepçelemeyi gereksiz kılan durumlar olabilir. Bu gibi durumlar, ilgili memur tarafından en iyi şekilde algılanabilir. Bu nedenle, bir kişiyi kelepçelememek için herhangi bir karar mevcut gerçeklere dayanmalıdır. Gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması kendi kararına bağlıdır.
TUTUKLULARIN TAŞINMASI
Herhangi bir departman aracında taşınan tüm tutuklular yaş veya cinsiyete bakılmaksızın arka koltukta sabitlenmelidir. İki memur ayrı veya bölümle ayrılmamış bir araçta bir tutuklu taşıyorsa, yolcu memuru ön koltukta hareket etmelidir. Bölümlenmemiş bir araçtaki tek bir memur, saldırgan olmayan bir tutuklu taşıyabilir. Memur, tutukluyu görsel olarak izlemek için yakın kalmalıdır. Tutuklu saldırgan hale gelirse, nakliye birimi taşımayı durdurmalı ve bölümlenmiş bir araca sahip bir birimden taşımaya devam etmesini istemelidir.
 
Memurlar, bir şüpheli yalnızca yaralı veya fiziksel olarak hasta olduğunda ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunda taşımak için bir kurtarma ambulansı çağırırlar. Memur olayla ilişkili ise, ambulansa sağlık görevlileriyle birlikte binmeli ve taşıma sırasında tutuklunun gözaltına alınmasını sağlamalıdır. Memurun ortağı veya bir yedek araç ambulansı hastaneye kadar takip etmelidir. Memur ön yargılı ise, ambulansı takip etmelidir.
YÜKSEK RİSKLİ ARAMA
Departman, hem memurların hem de şüphelilerin güvenliğini sağlamak için yüksek riskli arama kullanımına izin verir. Yüksek riskli arama için, şüphelinin memur ve/veya halka ciddi zarar verme riski konusunda makul bir gerekçeye sahip olması veya şüphelinin potansiyel olarak silahlı durumda olması gerekir. Bu teknik, yüksek riskli trafik kontrollerinde de yapılmalıdır.
Tüm amaçlar için, potansiyel olarak silahlı bir şüpheli aşağıdaki kriterlerden herhangi birini karşılayan biridir:
1- Ateşli Silahlar içeren bir suç kaydı varsa;
2- Sokak çetesinin bir üyesiyse;
3- Güvenilir bir tanık tarafından silahlı olduğu bildirildiyse;
4- Memurun, kişinin silahlı olduğuna dair makul şüpheleri varsa.
 
Not: "Makul şüphe", bir memurun şüphelinin faaliyeti, şüphelinin durma sırasındaki davranışı veya ciddi yaralanma tehdidini açıkça gösteren başka bir faktör hakkındaki gözlemlerini içerebilir. Bunların herhangi biri veya tamamı bir memura şüphelinin silahlı olabileceğine dair makul bir şüphe verebilir. Aramanın genişletilmesine ilişkin gerekçe, aramalarda geçerli olan yürürlükteki mevzuata dayanmaktadır. Yukarıdaki kriterlerden herhangi birini karşılamayan bir şüpheli "potansiyel silahlı " ilan edilmeyecektir.
 
Arama teknikleri de dahil olmak üzere herhangi bir taktiğin amacı, şiddet potansiyelini azaltırken şüpheli üzerinde kontrolü korumaktır. Yüksek riskli arama taktiklerinin kullanılması, memurlar için makul bir tehdit oluşturan tüm koşullara dayanmalıdır. Yüksek riskli arama taktikleri rutin olarak veya kişiyi korkutmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Memurlar, bu taktiği uygularken yetkisinin adli kullanımından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, memurlar bu taktiğin neden kullanıldığını iş arkadaşlarına açıklamakla sorumludur.
 
Genel olarak bu teknik, şüphelilerin aramalarını tamamlarken önceliğin şüphelinin mümkün olan en kısa sürede güvende olmasını sağlamak olduğunda kullanılmalıdır.

Dedektif mahkemesi
1.5 Dedektifin her hangi bir birimde, her hangi bir suçlamada yapacağı en yüksek suçlama nasıl olur? yapacak ise nelere ihtiyacı olur?
Cinayet suçlaması yapılabilir. Yeterli kanıt.

1.6 Dedektif olası bir durumda mahkemeye çıkar mı? hayırsa neden? evetse neden?
Mahkemeye çıkan kişiler için ve güven vermesi için bir dedektif mahkemeye çıkabilir.

Command
Field Command
Saha Komuta Merkezi bir yüksek komuta personeli tarafından yönetilen, aşağıdaki amaçlarla kurulan bir konumdur. Yetki ve sınırları aşağıda yer almaktadır:
- Acil durumlarda sahadaki operasyonların yönlendirilmesi;
- Olayla ilgili bilgi toplama ve Daire Başkanlığı Operasyon Merkezi'ne aktarma;
- Saha Operasyon Merkezi'nden saha kuvvetlerine yardımcı olması için acil durum personeli, ekipman ve malzeme talep etmek;
- Saha kuvvetlerine yardımcı olmak için gerektiğinde Bölüm Operasyon Merkezi aracılığıyla diğer kurumlardan yardım istemek; ve,
- Planlanan özel etkinliklerde sahadaki operasyonların yönlendirilmesi.

Pepper Spray Kullanımı
Pepper Spray, şiddet içeren davranışları gerçekleşen kişiye ve kişilerin kontrol altına alınması için kullanılır. Pepper Spray bireylere karşı kullanılabilir veya kamu güvenliğini tehdit eden grupları dağıtmak içinde kullanılabilir.
Sprey'den etkilenen kişiler etkilenmiş olan bölgeye temiz su ile temizlemesi gerekmektedir. Daha ciddi durumlarda tıbbi personel tarafınca müdahale edilir (BLS eğitimli personel,FD).

2.2.7 Baton Kullanımı

Baton kullanımı, şüpheliyi kontrol edebilmek için ciddi yaralamaya yol açmayacak şekilde kullanılabilir. Bir memurun baton kullanımında baş, boyun, boğaz, boyun, omurga, kalp, böbrekler ve kasık kısımları gibi öldürücü bölgeler hedef dışında olmalıdır.

Müdahale kuralları
Süreklilik ve profesyonellik için belirli kuralları farklı şartlar altında şüphelileri korumak adına aklınızda tutmalısınız. İşte bir alıntı ATU ateşli silahlar & taktik farkındalık kursumuz.

Silahsız şüpheli:
Zorluk çıkarmazsa: Öldürücü veya silahlı müdahale yapılmadan kişi göz altına alınır.
Zorluk çıkarırsa: Ölümcül olmayan kuvvet kullanılabilir. (Taser)

Silahlı şüpheli (Ateşsiz Silah):
Zorluk çıkarmazsa: Şüpheli kişi silahsız bırakılarak etkisiz hale getirilir ve göz altına alınır.
Zorluk çıkarırsa: Şüpheliye ölümcül müdahalede uygulanmadan etkisiz hale getirilmeli. (Beanbag mermisi kullanılabilir).

Silahlı şüpheli (Omuzlu Silah):
Zorluk çıkarmazsa: Şüpheli kişi silahsız bırakılarak etkisiz hale getirilir ve göz altına alınır.
Zorluk çıkarırsa:  Şüpheliye ölümcül müdahale uygulanmadan

Ride along
LSSD'de bulunmayan ve departmana katılım istekliliği gösteren kişilerin işleyiş hakkında bilgi edinmesini sağlamak amacıyla bu sistem oluşturulmuştur. Ride along talep eden kişi ilgili formu doldurduktan sonra polis yardımcısına ulaştırır. Eğer onay gelirse ride-along talebini Corporal rütbesi ve üzerinde ki kişiler onaylayabilirler. Eğer talebini geri çekmek isteyenler olursa talepleri askıya alınır.

İsteği kabul edilen kişiler 911 hattını kullanarak ride-along talebini bildirir, kişinin talebi onaylandı ise belirli rütbe ve üzerindeki kişiler şahısa ulaşarak ride-along hakkında giriş bilgilerini verir ve araçlarına alırlar.

Ride-along turu bittiğinde aşağıda ki form doldurulup kişi hakkında açılan konu altına mesaj olarak yollanmalıdır:
Eğer ride-along talebinde bulunan kişi saygısız tavırlar sergiler ya da verdiğiniz talimatları yerine getirmez ise bu formun ''kayda değer olaylar'' kısmını doldurarak kişi hakkında görüşlerinizi bildirin. Aksi taktirde boş bırakın.

Onaylanmış bir ride-along talebinin geçerlilik süresi iki haftadır. İki haftayı aşan istekler kapatılır ve istekte bulunan kişi talebini yeniler.

CCTV Delil Olarak Kullanma

(( CCTV rol pozisyonu için önemli bir etken, diğer durumlarda CCTV yanlızca aşağıdaki seçeneklerdeki gibi kullanılır, buna göre rol yapılır. Komutu /cctv olarak belirlendi, bu komut ile CCTV'a bağlanabilirsiniz.

Komut genel olarak devlet birimlerinde bulunuyor. (DSDHQ)
Önemli derecedeki şirket kayıtları CCTV olarak kapatılmış ve gizli bir durumda tutmaktadır.))

Arama Emri Talebi

Neden arama talebinde bulunulur?
Eğer 911 üzerinden alınan ihbarda bir araç içerisinde ya da bir grup üzerinde olası bir suçluluk durumu bildirildi ise(örneğin ihbarı veren kişi size yasa dışı suç işlendiği yönünde bilgi veriyor yani bir suç işlendiğine dair mantıklı bir inancı var ise: ''x bölgesinin içerisinde ki araçtan yoğun marijuana kokusu duyuluyor'&apos ihbara bağlı olarak arama talebinde bulunulur.

Ayrıca bir sivilin güvenliği ya da sağlığı risk altında ise arama emrine gerek duyulmaz. Eğer özellikle bir bölgeden çığlık duyulursa ya da bu yönde bir ihbar gelirse özel mülk içine direkt giriş yapılabilir. Bu bir sivilin kaçırılmasına bağlı olarak gelişen durumlar için de geçerlidir. Ek olarak eğer bir şüphelinin o bölgeye giriş yaptığını gördüyseniz bölgeye giriş yapabilirsiniz.

Ne zaman arama iznine ihtiyaç duyarız?
Eğer yanından geçtiğiniz birisi için arama izni istiyorsanız bu geçerli bir mazeret değildir. Fakat içeride görünür bir yasa dışı eylem gerçekleşiyor ise, bu durum koku ya da herhangi bir görüntü ile ispatlanabilecek durumda ise son olarak eğer bir güvenlik ihlali ya da bir sivilin sağlığı tehdit altında ise bu araçları durdura bilir, gruplar üzerinde arama gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer bir şüphelinin arabasında silah bulduysanız onun evini arayamazsınız fakat bu konu hakkında izin talep etme hakkınız bulunmaktadır. Eğer arama iznini sağlar iseniz yasa dışı silah saklanıldığı düşünen evlere kanıtlar dahilinde girebilir ve arama gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer bunların dışında bir durum söz konusu ise arama izninizin bulunması gerekmektedir.
Arama emri nasıl elde edilir?
Arama emrine ihtiyaç duyuyorsanız bir yargıca başvurmanız gerekmektedir. San Andreas yüksek mahkemesinde bulunan yargıç, tüm kanıtları değerlendirerek isteğinizi beklemeye alır. Eğer isteğiniz yargıç tarafından imzalanmak yolu ile onaylanır ise izni elde edersiniz fakat daha fazla kanıt istenirse geri dönüş yapmak durumunda kalırsınız.
Belediye başkanı ve başkan yardımcısı da yargıç gibi arama emri verebilmektedir. Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve hakimler kullanılmaksızın, yüksek aciliyet içeren konularda departmanın yönetim kadrosunda bulunan kişiler arama izni verebilir. Hangi durum için olursa olsun arama izinleri telsiz üzerinden talep edilemez. Bu şekilde arama izni talep etmek meslek kurallarına aykırıdır ve görev sırasında olumsuz davranış sergilemek sebebiyle bir ceza alma riskiniz oluşur.

((Sunucuda yargı rolleri aktif olmadığı için oyun içerisinde departmanın yüksek yönetim kadrosundan arama izni elde edebilirsiniz. Bunun için telsizi kullanmamanız gerekmektedir, telsiz ancak görüşmeye aracılık edebilir.))

Kawasaki KLX400
*Kawasaki KLX400 olarak kullanılan Off-road motorsikleti, Deputy II rütbesi ve üzerinin Advenced Riding Course eğitimi ile çıkabilecekleri devriye birimidir.
*Departman motorsikletlerine(Kawasaki KLX400, BMW Motorsikleti)devriye tüfekleri verilen görev başındaki tüm motorlu birimler Departman politikasına göre motosikletleri bu kadar donanımlıysa, kendi Departman motosikletlerinde devriye tüfeklerini güvenceye almak zorundadır. Tekli motorsiklet devriyeleri için önceden ayarlanmış yakıt alımları, departmana teslim edilmesi gereken ayrı bir makbuz gerektirmez.
* Aktif olarak çalışan bir personel motorsiklet devriyesine çıkmak istiyorsa, talepte bulunan çalışanın motosiklet kullanımı için onaylanmış mevcut ehliyetinin kopyalarını, mevcut motosiklet tescilini ve sigorta kanıtını dahil ettiğinden emin olunması gerekmektedir.
*Giyilmesi zorunlu ekipmanlar: Motosiklet botları, motor devriye pantolonı, eldivenler, rüzgar gözlükleri, motorsiklet kaskı.
*İKİ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN ATANMASI: Komuta memuru, Acil Durum Operasyonları Bölümü'nün yönlendirmesi altında, Trafik Koordinasyon Bölümü Sorumlu Memuru, rütbe ve memur "kıdem" sırasına göre Şehir genelinde motosiklet devriyeleri atamalıdır.
*Temel üniforma, iki tekerlekli motosiklet devriyesi dışındaki görevlere geçici olarak atandığında motosiklet devriyesi tarafından da giyilebilir.
*Motorsikletli devriye birimi çevirme yapabilir, ceza yazabilir.
*Motorsikletli devriye birimi kovalamacanın önüne güvenli bir şekilde geçip updateyi devralabilir.
*MY=Motor way
*Motor Transport Division = MTD
*Motor Unit  = M -Motor Unit, Extra Enforcement Unit = MX
*Traffic Enforcement Unit, motorcycle = M
*Motorsiklet ile Pursuit Intervention Technique uygulanamaz.


Madde etkisi altında olan birine suçlama nasıl yapılır?
Bu gibi durumlarda şüpheli kişi kodeste gözetim altında tutulur. Kullandığı alkolün ya da maddenin etkisi geçince ve şüpheli tamamen kendine gelince yani 12 saat sonra sorgu alınabilir. Tamamen ayılmamış bir kişinin sorguya alınması etik değildir.

Sarhoş sivillere uygulanan politika
Departmanın sarhoş sivillere karşı uyguladığı politika özellikle araç kullanımı içindir. Trafik çevirmelerinde yapılan kontrollerde alkol durumuna göre ceza kesilir ve kişi aracından indirilerek araca geçici olarak el konulur veya bağlanır. Sarhoş sivilin sarhoşken yaptığı ihlaller de ise ek bir ceza indirimine tabii tutulmaz. Sarhoş olarak aracına yönelen ve kapısını açan bir kişi, resmi olarak suç işlemiştir. Aracı kullanmasına gerek yoktur. Alkolün etkisini yitirmesi ve  kullanan kişinin tamamen ayılması durumuna kadar vatandaş kodeste gözetim altında tutulur. Alkolün tüm etkisinden kurtulduktan sonra para cezası uygulanarak serbest bırakılır.

10-66 Felony Stop
Felony durdurması olarak da bilinen öncelikli trafik çevirmeleri, silah taşıma riski taşıyan ve yüksek düzeyde değerlendirilen aranan kişilere uygulanır. Amaç, araç içerisindeki şahısların uygun şekilde etkisiz hale getirilerek tutuklanmasıdır. Felony durdurmasının uygulanış adımlarını şöyle anlatıyorum,

• Felony durdurması uygulanırken, önce, öncü birimin yolcu koltuğunda bulunan memur trafik çevirmesi prosedüründeki dur ihtarlarını uygular.
• Suçlunun veya şüphelinin ihtarlara kulak vererek memurlarla uzlaşım göstermesi durumunda, araç içerisindeki kişilere hareketlerini ani şekilde gerçekleştirmemeleri, ani hareket gerçekleştirmeleri durumunda ölümcül güç kullanılacağını belirten bir megafon bildirimi yapılır.
• Bölgede yeterli araç yoksa destek talep edilir, en az üç araç mevcutsa araçlar ikişer şekilde yan yana, şüpheli aracından belli bir mesafe uzaklıkta konumlandırılır.
• Ardından, öncü birimin yolcu koltuğundaki memur şüpheli ile iletişimini sürdürür. Camı açmasını, ellerini hal-i hazırda direksiyonun üzerinde değilse direksiyonun üzerine koymasını, ardından camdan çıkartarak memurlara göstermesini ister. Şüphelinin yanında başka biri mevcutsa, öncü birimin yolcu koltuğunda bulunan memur ihtarlarının tamamı araçtaki diğer kişiler için de geçerlidir.
• Sonra, görevli memur, aracın yedek anahtarları da varsa, yedek anahtarlarla beraber anahtarın kontaktan çıkartılarak yolun ortasına fırlatmasını ister.
• Prosedür devamında ihtar veren memur kişiye aracın kapısını dışarıdan açarak ellerini memurların görebileceği şekilde kaldırmasını ister.
• Kişi veya kişiler araçtan iniş yaptıktan ve ellerini memurların görebileceği şekilde kaldırdıktan sonra İhtarı veren deputy şüpheli-suçlu aracından inen kişi veya kişilere üzerlerindeki elbisenin alt kısmını kaldırarak etraflarında üç yüz altmış derecelik bir dönüş sergilemelerini ister. Kişinin üzerinde;

Silah varsa, silahını belinden çıkartarak memurlara yüzünü dönmeden yere bırakması ve ayağıyla yolun diğer tarafına doğru uzaklaştırması istenir.
Silahı yoksa, yüzünü memurlara dönmeden ihtarlara kulak vermeye devam etmesi yönünde bildirimde bulunulur.
• Şüpheli aracında bulunan kişi veya kişiler araçtan iniş gerçekleştirdikten hemen sonra, öncü birimin yolcu koltuğundan ihtar veren memur dışındaki tüm memurlar araçtan iniş gerçekleştirerek silahlarını araçtan inen kişi-kişilere doğrulturlar.

• Megafondan ihtar veren memur, kişilere yüzlerini memurlara dönmeden iki adım geriye gelerek araçlara doğru yaklaşmalarını ister. Prosedürün en temel noktası da budur, kişilerin yüzlerini memurlara dönmesi durumunda memurların kişilere ateş açma hakkı mevcuttur. Ama geriye doğru gelmesini söylediğinizde size dönmesi zorunlu çünkü oyunda geri geri gitme diye bir şey yok, o yüzden direk adamı taramayın ama durduk yere size dönerse direk indirebilirsiniz.
• Kişiler hala memur ihtarlarına kulak veriyorlarsa ve yüzlerini memurlara dönmeden iki adım geriye çekilerek ekip araçlarına yaklaştılarsa, ihtarı veren memur ellerini başının üzerine yerleştirerek yüzüstü yere yatmaları yönünde istekte bulunur. Kişiler yüzüstü yere yattığı anda tüm memurlar kişi-kişilerin üzerine çullanarak kelepçelerler.

• Ardından kişi-kişiler ekip araçlarına alınır, öncelikli araç durdurmasını başlatan birim telsiz bildirimiyle öncelikli araç çevirmesinin sonlandığını bildirir. Ekipler bölgeden ayrılır.